Strona główna » Religia i duchowość » Modlitewnik za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II

Modlitewnik za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II

4.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-7569-373-7

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Modlitewnik za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II

Wydany z datą 1 maja 2011 roku, najprawdopodobniej pierwszy w świecie Modlitewnik za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II.
Modlitewnik opatrzył wstępem nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Znajdziemy w nim m.in.: Modlitwę o kanonizację bł. Jana Pawła II, Dziękczynienie za życie bł. Jana Pawła II, Modlitwę za „pokolenie JP2”, modlitwy pacierzowe, do polskich świętych, do wszystkich świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II, różnorodne prośby modlitewne za przyczyną Jana Pawła II, modlitwy rodzinne, osobiste, rozważania i litanie oraz nabożeństwa.

Polecane książki

  Co zrobiłyby kobiety, gdyby nagle liczba słów, które wypowiadają każdego dnia, uległa drastycznemu ograniczeniu? Feministyczna dystopia o świecie rządzonym przez mężczyzn, w którym kobiety mogą wypowiedzieć tylko 100 słów dziennie. Mocna, wzbudzająca emocje książka, ważny głos w epoce ruchu #MeToo...
Leksykon prawa finansowego jest pierwszym tego typu opracowaniem informacyjnym zawierającym nie tylko, w ułożonych alfabetycznie krótkich jednostkach tekstowych, definicje nominalne z zakresu trudniejszego słownictwa, lecz także podstawową wiedzę z dziedziny prawa finansowego. Publikacja nie jest wy...
Kilka uwag na temat migracji, w oparciu o dane statystyczne. Świeże spojrzenie na problem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej....
Publikacja stanowi kontynuację refleksji nad różnymi postaciami literackiego, i nie tylko literackiego, recyklingu kanonicznych tekstów kultury, podjętej w tomie I: Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, red. A. Izdebska, D. Szajnert, Łódź 2015. Tematyka tomu II dotyczy zatem zagadnień związa...
Przewodnik po prawie karnym jest terminologicznym wstępem do prawa  karnego. Omówiono w nim podstawowe instytucje polskiego prawa karnego materialnego, jak i procedury karnej oraz porównano je z ich anglosaskimi odpowiednikami. Opracowanie obejmuje również pojęcia obce prawu polskiemu, za to ściśle ...
Wiedzy związanej z obszarem finansów nie przekazano nam w szkole. Niektórzy uparcie wierzą, że jakimś przedziwnym sposobem zrodzi się ona w ich głowie sama i nie podejmują żadnych wysiłków, by ją zdobyć. Jednak autor chce przekazać ludziom jak najwięcej informacji, który...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Henryk Romanik

Ojcu Świętemu
Benedyktowi

Wstęp

Zazwyczaj uciekamy się do pomocy świętych, gdy zanosimy do Boga modlitwy o zdrowie, o zgodę, pomyślne załatwienie trudnych spraw, o pokój w rodzinie. Jest to modlitwa pełna wiary, jak nazywa ją św. Jakub Apostoł (Jk 5,15). Błogosławiony Jan Paweł II może być dla nas mistrzem takiej modlitwy; mistrzem wiary, która jest w pełni świadoma tego, że Bóg jest dobry, troskliwy i gotowy zaradzić naszym potrzebom tu i teraz. Przede wszystkim jednak, jest on mistrzem takiej wiary, która skłania nas do proszenia o dobra ewangeliczne, podstawowe dla naszego zbawienia, którymi są owoce Ducha: „… miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”(Ga 5,22).

Błogosławiony Jan Paweł II osobiście, jak czytamy w zbiorze tekstów zawartych w tym modlitewniku, praktykował modlitwę apostoła, tę, której Jezus nauczył swoich uczniów; tych, którzy potrzebowali ciągłego, codziennego nawracania się do Boga, lecz równocześnie byli świadomi swojej odpowiedzialności i solidarności z ludem wiernym i z całą ludzkością. Tych, którzy modlą się – jak w modlitwie Ojcze nasz – już nie w liczbie pojedynczej, ale w liczbie mnogiej, w perspektywie Królestwa Bożego na ziemi. Jak zwykł modlić się św. Paweł Apostoł: „Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie” (1 Kor 1,4). ­­„­Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam – zawsze, w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich” (Flp 1,3-4).

Modlitwa była dla bł. Jana Pawła II kontemplacją: stawaniem po stronie Boga i patrzeniem na świat Jego oczyma. Oznaczała włączenie się we współczucie i w miłosierdzie Boga, który patrzy na świat z miłością, obejmując go swoją stwórczą i ożywiającą mocą.

Jesteśmy wdzięczni bł. Janowi Pawłowi II za to, że jest naszym mistrzem na drodze osobistej modlitwy.

+ Celestino Migliore

Nuncjusz apostolski w Polsce

Modlitwa
o dobrą modlitwę

Błogosławiony Janie Pawle II, onieśmielałeś zwykłego człowieka swoją świętością. Ludzie nazywali cię wielkim, czcigodnym, dobrym… a ty w życiu kapłańskim i biskupim, a potem przez cały pontyfikat pokazywałeś Kościołowi i światu, że świętych i błogosławionych jest bardzo wielu wśród nas i w naszych czasach. Uproś mi odwagę modlitwy o moją świętość i prowadź przez życie aż do domu Ojca, gdzie czekasz na mnie we wspólnocie świętych i błogosławionych. Amen.

Modlitwa
o kanonizację bł. Jana Pawła II

Zachęceni przez Ojca Świętego Benedykta XVI do nieustannej modlitwy za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II, chcemy z pokorą dzieci Bożych i ufni w jego orędownictwo przed tronem Miłosiernego Ojca nadal upraszać potrzebne łaski dla siebie i dla innych potrzebujących. W swoim testamencie Jan Paweł II prosił nas o modlitwę, więc odpowiadamy z wiarą na tę prośbę i powtarzamy słowa ofiarowane nam przez Kościół kilka tygodni po jego narodzinach dla nieba:

Boże w Trójcy Przenajświętszej,

dziękujemy Ci za to, że dałeś
Kościołowi papieża Jana Pawła II,

w którym zajaśniała
Twoja ojcowska dobroć,

chwała krzyża Chrystusa
i piękno Ducha miłości.

On, zawierzając całkowicie
Twojemu miłosierdziu

i matczynemu
wstawiennictwu Maryi,

ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,

jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą,

Tej łaski, o którą prosimy z nadzieją,

że Twój sługa papież Jan Paweł II

zostanie rychło włączony w poczet 

Twoich świętych.

Amen.

Dziękczynienie za życie bł. Jana Pawła II

Boże Jedyny w Trójcy Świętej, źródło i celu naszego istnienia, dziękuję za człowieka z tej naszej ziemi; za bł. Jana Pawła II, którego wpierw poznaliśmy jako Karola Wojtyłę.

Dziękujemy za jego całkowite zawierzenie Matce Zbawiciela i za wierne świadectwo tej synowskiej miłości wobec Kościoła i świata.

Dziękujemy za jego powołanie kapłańskie i przyjęcie biskupiej ­służby w Kościele powszechnym w duchu posłuszeństwa Dobremu Pasterzowi Jezusowi Chrystusowi.

Dziękujemy za jego świadectwo zaufania Twojemu Miłosierdziu.

Dziękujemy za jego odważne poddanie się woli Ducha Świętego w ojcowskiej posłudze następcy świętego Piotra.

Dziękujemy za jego rzymskie nauczanie i modlitwy, a także za wszystkie pielgrzymki apostolskie w duchu nowej ewangelizacji.

Dziękujemy za jego cierpienie w zamachach na życie i w cierpliwym znoszeniu chorób, aż do odejścia do niebieskiego domu.

Dziękujemy za jego troskę o chorych i najuboższych, za solidarność z najmniejszymi, za dialog pokoju i przyjaźni z różnymi religiami.

Dziękujemy za wszystkie beatyfikacje i kanonizacje jako wielką szkołę świętości dzieci Kościoła.

Dziękujemy za dzień 1 maja 2011 roku jako wielkie dziękczynienie za niego.

Dziękczynienie za wszystkich w życiu bł. Jana Pawła II

Boże, Ojcze miłosierny, Twój sługa, bł. Jan Paweł II, wielokrotnie wspominał z wdzięcznością swoich najbliższych i przyjaciół; nauczeni taką postawą i my dziękujemy za drogie mu w całym życiu osoby.

Dziękuję za jego cudownych rodziców, za mamę Emilię z Kaczorowskich Wojtyłową i tatę Karola Wojtyłę seniora.

Dziękuję za ukochane rodzeństwo – Edmunda i Oleńkę, którzy tak ­tajemniczo i boleśnie poprzedzili ich brata w drodze do nieba.

Dziękuję za duchowych przewodników i wychowawców, kapłanów i świeckich, a wśród nich szczególnie za niezłomnego Adama Kardynała Sapiehę.

Dziękuję za jego przyjaciół i współpracowników, za rodziny z krakowskiego środowiska i za kapłanów na wszystkich etapach powołania.

Dziękujemy za Ojca Świętego Benedykta XVI, przyjaciela, współpracownika i następcę papieża z Polski.

Dziękuję za wstawiennictwo bł. Jana Pawła w prośbach zanoszonych za jego przyczyną.

Dziękuję wreszcie za wszystkich ludzi, którym podał rękę i pobłogosławił, obdarzył różańcem i Chrystusem w Komunii Świętej, pouczył i umocnił Jan Paweł II, sługa Boży, błogosławiony i – ufamy – wkrótce święty.

Modlitwa
za pokolenie JP2

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych.

Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.

Boże miłosierny i wszechmocny, nazywają nas pokoleniem papieża z Polski, pokoleniem JP2. Pozwól nam, za jego modlitewnym wstawiennictwem przed Twoim obliczem, abyśmy byli godni tego imienia. Chcemy pamiętać jego nauczanie i czuwać wiernie w miejscach, gdzie żył i dokąd pielgrzymował. Pragniemy trwać w wierności obietnicom i ślubowaniom, szczególnie tym składanym na Jasnej Górze i we wszystkich sanktuariach Matki Zbawiciela. Daj nam, Ojcze iebieski, radość wysłuchania naszych błagań o potrzebne dary, które zanosimy do Ciebie za przyczyną naszego umiłowanego orędownika bł. Jana Pawła II. Amen.

Pacierz i Msza ŚwiętaPanie Jezu Chryste…

Panie Jezu Chryste, jedyny Pasterzu Kościoła, Tobie oddaję wszystkie owoce (…) mojej posługi wśród ludu, który mi powierzyłeś. Przebacz wszelkie zło, pomnażaj dobro – wszystko to Twoje dzieło i Tobie jednemu należy się chwała.

Ufny w Twoje miłosierdzie, Tobie powierzam braci i siostry, których przed laty oddałeś pod moją pasterską opiekę. Zachowaj ich w miłości, zgromadź w Twojej owczarni i nieustannie prowadź, aby nie ulegli rozproszeniu. Weź na ramiona słabych, ulecz poranionych, ochraniaj mocnych. (…)

Przez ręce Maryi, umiłowanej Matki, Tobie oddaję siebie, moją teraźniejszość i przyszłość, abym wypełnił moją posługę tak, jak Ty tego pragniesz.

Najwyższy Pasterzu, bądź przy nas, abyśmy u Twego boku mogli bezpiecznie zdążać do domu Ojca. Amen.

Watykan, 16 października 2003 r.

Powitanie dnia

Z