Przegląd ebooków

„Nowe myśli” to tomik wierszy skupiający się przede wszystkim na próbie zrozumienia przeszłości, ale także na nieszczęśliwej miłości i nieodłącznym pragnieniu śmierci....
Tomik wierszy „Mgliste myśli” zawiera poezję o bardzo rozbieżnej tematyce, od śmierci, miłości aż do stworzenia świata....