Przegląd ebooków

Pozycja ta omawia podstawowe aspekty pielęgniarskiej opieki nad chorym, uwzględniając aspekty etyczne, medyczne, jak również problemy opieki....
In the last few years it has increased interest in undertaking work in medical professions beyond the borders of our country. In particular, this issue has attracted those who are female and Male representatives or representatives of the nursing profession. At the same time on the internet there are...
Krótkie rozważania o motywacji w pielęgniarstwie współczesnym, które rozwija się w sposób dynamiczny na tle zmian prawnych i politycznych na terenie naszego kraju....
Wybór artykułów naukowych z omówieniem, w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego — omówienie istotnych aspektów problematyki poruszanej w wybranych artykułach....
Kilka uwag na temat migracji, w oparciu o dane statystyczne. Świeże spojrzenie na problem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej....
krótki wybór zasadniczych kwestii ujętych w kodeksie etyki i pracy zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy irlandzkich w tłumaczeniu własnym...