Strona główna » Biznes, rozwój, prawo » Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej

Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej

5.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-8158-359-6

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej

Niniejsza publikacja stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie monograficzne opracowanie art. V Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10.6.1958 r. (Konwencji nowojorskiej), podstawowego aktu prawnego z dziedziny międzynarodowego arbitrażu handlowego. Przepis ten jest najistotniejszym elementem Konwencji nowojorskiej z uwagi na zawarty w nim zamknięty katalog podstaw odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego wydanego za granicą. Z uwagi na to, że stronami Konwencji nowojorskiej, obok Rzeczypospolitej Polskiej, jest obecnie niemal 160 państw, instrument ten ma kluczowe znaczenie dla postępowań delibacyjnych toczących się na całym świecie, w tym również w Polsce.

W monografii:

  • ogólnie omówiono charakter postępowania delibacyjnego i rolę podstaw odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego w ramach tego postępowania;
  • zwięźle scharakteryzowano Konwencję nowojorską, jej zakres zastosowania oraz istotność tego aktu prawnego dla międzynarodowego arbitrażu handlowego;
  • omówiono zagadnienia wspólne dla wszystkich podstaw regulowanych art. V Konwencji nowojorskiej, w tym kwestię ciężaru dowodu oraz przytaczania w konwencyjnych postępowaniach delibacyjnych, rolę prekluzji, zrzeczenia się zarzutów oraz kauzalności w procesie stosowania jednostek redakcyjnych art. V Konwencji nowojorskiej, a także możliwość częściowego uznania i wykonania orzeczenia na podstawie Konwencji nowojorskiej;
  • szczegółowo omówiono każdą z podstaw regulowanych art. V Konwencji nowojorskiej z uwzględnieniem jej rysu historycznego oraz grup przypadków, w jakich znajdzie ona zastosowanie.

Publikacja stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej obronionej przez autora z wyróżnieniem w maju 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uwzględnia ona bardzo bogaty dorobek doktryny i judykatury polskiej oraz międzynarodowej.

Monografia skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką międzynarodowego arbitrażu handlowego, w szczególności kwestią zagadnienia uznawania i wykonywania zapadłych za granicą orzeczeń sądów polubownych. Jej potencjalnymi adresatami są więc zarówno pełnomocnicy profesjonalni występujący w postępowaniach delibacyjnych (adwokaci i radcowie prawni), sędziowie rozstrzygający w omawianych sprawach, arbitrzy, pracownicy stałych sądów polubownych oraz przedstawiciele nauki zajmujący się szeroko pojętą problematyką arbitrażu.

Polecane książki

Poradnik do Dead Island pomoże Wam podczas apokalipsy zombie. Znajdziecie w nim szczegółowy, bogato ilustrowany opis przejścia zadań głównych (50), jak i pobocznych (100). Dodatkowo załączone zostały unikatowe, nie dostępne nawet w samej grze - mapy.Dead Island - opis przejścia - poradnik do gry zaw...
Hematoi pochodzą ze związków bogów ze śmiertelnikami, a dziecko pary czystokrwistych posiada nadludzkie moce. Potomkowie Hematoi i śmiertelnika... cóż, nie za bardzo. Ci, będący półkrwi, mają dwa wyjścia: mogą zostać wyszkolonymi protektorami, którzy tropią i zabijają daimony, lub sługami w domach t...
Tadeusz Skoczny profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo- darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych. Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych w ...
Niezwykła, a mało znana biografia Pamel Lyndon Travers (1899–1906), australijskiej pisarki i poetki, zainteresuje z pewnością nie tylko miłośników kultowej serii opowieści o Mary Poppins – niezwykłej niani z ulicy Czereśniowej....
Niniejszy poradnik do gry Far Cry: New Dawn to rozbudowane kompendium wiedzy, poruszające wszystkie elementy rozgrywki. Przewodnik zawiera opis przejścia wszystkich misji dostępnych w produkcji, a także mnóstwo porad na start, wprowadzających do zabawy i ułatwiających pierwszy kontakt z tytułem. Nie...
MEMY I GRAFFY to wybuchowe połączenie błyskotliwych felietonów Agnieszki Graff, kultowych memów Marty Frej i rozmów między autorkami.   Celnie, ale i z poczuciem humoru, autorki dotykają spraw zasadniczych dla kobiet, jak i dla całego społeczeństwa: wojna z gender, ekspansja kościoła katolickiego w ...