Strona główna » Poradniki » Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu

Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu

4.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-269-3363-9

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu

Tabele przestawne są świetnym narzędziem do analizy dużych zbiorów danych. Ta funkcjonalność Excela umożliwia prowadzenie analiz w dowolnym układzie z interesującym użytkownika stopniem szczegółowości, jak również  przejrzystych, dynamicznych wizualizacji. Tabele przestawne sprawdzają się również jako narzędzie zwiększające wydajność pracy, ponieważ umożliwiają przygotowanie dowolnej liczby powtarzających się i aktualizujących zestawień. W książce autor pokazuje, jak analizować dane m.in. sprzedażowe, kosztowe i produkcyjne z wykorzystaniem tabel przestawnych. Każdy rozdział to oddzielny przykład podpowiadający, w jaki sposób efektywnie pracować z danymi, tak aby uzyskane  informacje stanowiły niezawodną podstawę podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Co istotne, książka prezentuje różne niestandardowe sposoby wykorzystania tabel przestawnych: przygotowanie macierzy kosztów, wytypowanie najlepiej sprzedających się produktów czy szybkie wyszukiwanie przeterminowanych należności.

Polecane książki

Język kazachski należy do grupy kipczackiej języków tureckich, zaliczanych tradycyjnie do ałtajskiej rodziny językowej. Jest językiem urzędowym Republiki Kazachstanu i językiem ojczystym około 10 mln Kazachów. Pod względem morfologicznej Język kazachski należy do języków o aglutynacji przyrostko...
Głównym bohaterem opowieści jest angielski dżentelmen – Filip Fogg, znany jako stateczny, bogaty acz skromny samotnik. Zaskoczeniem dla wszystkich jest zdarzenie, podczas którego zakłada się o 20.000 funtów szterlingów ze swoimi znajomymi z gry w wista, że objedzie ...
Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodyczn...
„Zaczarowana codzienność, czyli bezwstydnie optymistycznie o życiu” to pierwszy z cyklu zeszytów autorstwa Agnieszki Korzeniewskiej, pisarki i blogerki, Podlasianki mieszkającej na stałe w Brukseli. Autorka posiada bardzo cenną i rzadką w dzisiejszych czasach umiejętność: żyje tu i teraz, nie patrzy...
Opis broni , trybów gry i map dostępnych dla każdego z nich (oczywiście z szeregiem wskazówek jak grać) - to wszystko znajdziecie w środku niniejszego poradnika. Unreal Tournament - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. Bronie (Podstawy) Capture the Flag – Nove...
“Fantomas”, skazany na obieg w nurcie literatury popularnej, szybko stał sie obiektem wręcz uwielbienia w kręgu francuskich surrealistów, a Przygody Mistrza Zła szybko zostały przeniesione na ekran. Pierwsza adaptacja powstała już w roku 1913! Fantomas, taki jakiego my pamiętamy, to popularna seria...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Wojciech Próchnicki

Redakcja

Autor:

Wojciech Próchnicki

Kierownik grupy wydawniczej:

Ewa Ziętek-Maciejczyk

Wydawca:

Monika Kijok

Redaktor prowadzący:

Rafał Janus

Korekta:

Zespół

Skład i łamanie:

Triograf, Dariusz Kołacz

Projekt okładki:

Piotr Fedorczyk

Druk: Miller

ISBN: 978-83-269-3363-9

Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2014

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a

tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10

NIP: 526-19-92-256

Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

„Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Zastosowaniu tabel przestawnych w kontrolingu” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło.

Publikacja „Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

Wstęp

Tabele przestawne są świetnym narzędziem do analizy dużych zbiorów danych. Ta funkcja Excela umożliwia tworzenie wizualizacji, przygotowywanie zestawień lub analiz w dowolnym układzie z interesującym użytkownika stopniem szczegółowości. Sprawdza się również jako narzędzie zwiększające wydajność pracy, ponieważ umożliwia automatyczne przygotowanie dowolnej liczby powtarzających się zestawień.

Książka dostarcza wiedzy niezbędnej do samodzielnego tworzenia tabel przestawnych, począwszy od podstaw, szybko przechodząc do wykorzystywania zaawansowanych możliwości. Jednocześnie nie jest to sucha wiedza, ale pokazana na praktycznych, biznesowych zastosowaniach Excela, opracowanych przez doświadczonego analityka finansowego.

Autor pokazuje, jak za pomocą Excela analizować dane sprzedażowe, kosztowe i produkcyjne z użyciem tabel przestawnych. Każdy rozdział to oddzielny przykład, jak efektywnie pracować z danymi i wydobywać z nich informacje umożliwiające podejmowanie dobrych decyzji biznesowych. Co istotne, książka prezentuje różne pomysłowe sposoby wykorzystania tabel przestawnych: przygotowanie macierzy kosztów, wytypowanie najlepiej sprzedających się produktów czy szybkie wyszukiwanie przeterminowanych należności. Ważnym obszarem jest również prezentacja danych. W tym przypadku książka pokazuje sposoby tworzenia wykresów przestawnych, a dopełnieniem jest pokazanie, jak modyfikować tabele przestawne od strony wizualnej.

Wszystkie pliki Excela z przykładami

omawianymi w książce można pobrać

ze strony:

http://online.wip.pl/download/exceltom6.zip

1. Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego

Tabela przestawna jest rozbudowanym i interakcyjnym narzędziem do szybkiego podsumowania dużych ilości danych, tworzenia analiz w interesującym nas układzie oraz o określonym stopniu szczegółowości.

Tabele przestawne służą przede wszystkim do:

• gromadzenia danych liczbowych i ich podsumowywania, np. według kategorii i podkategorii, oraz tworzenia niestandardowych obliczeń i formuł;

• rozwijania i zwijania poziomów danych w celu sprecyzowania uzyskanych wyników oraz przechodzenia do szczegółów danych podsumowania w celu analizowania interesujących użytkownika obszarów;

• przenoszenia wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli „przestawianie”) w celu uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych;

• filtrowania, sortowania, grupowania i warunkowego formatowania najbardziej użytecznych i interesujących podzbiorów danych, co umożliwia użytkownikowi skoncentrowanie się na żądanych informacjach.

W przykładzie (rysunek 1.1) w zakładce znajdują się miesięczne koszty z lat 2004–2005 w podziale na konta, MPK oraz rodzaj kosztu. Zadaniem użytkownika jest przygotowanie w krótkim czasie zestawienia miesięcznych kosztów MPK w poszczególnych latach.

W tym celu przechodzimy na wstążkę Wstawianie/Tabele/Tabela przestawna. Pojawi się okno tworzenia tabeli przestawnej (rysunek 1.2). Określamy zakres, z którego będą pochodzić dane (w tym przykładzie jest to cała tabela z kosztami).

Trzeba pamiętać, aby każda kolumna miała nazwę – nagłówek. Można również pobierać dane z zewnętrznych źródeł. Następnie określamy, gdzie ma być stworzony raport tabeli przestawnej. W tym wypadku raport tabeli umieścimy w nowym arkuszu.

Klikamy OK i w nowym arkuszu utworzy się raport tabeli przestawnej (rysunek 1.3).

W prawej części okna Excela pojawi się Lista pól tabeli przestawnej (rysunek 1.4). W górnej części okna znajduje się lista nagłówków wszystkich kolumn zaznaczonych jako źródło do stworzenia tabeli. Poniżej przedstawione mamy obszary tabeli przestawnej:

• Etykiety wierszy – służy do wyświetlania pól jako wierszy z boku raportu,

• Etykiety kolumn – służy do wyświetlania pól jako kolumn u góry raportu,

• Wartości – obszar przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych,

• Filtr raportu – służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

W naszym przykładzie w etykietach wierszy umieszczamy pole MPK, w etykietach kolumn dodajemy pole miesiąc, w filtr raportu wstawiamy rok, natomiast w wartości wrzucamy pole kwoty. Dodawanie pól do poszczególnych obszarów raportu tabeli odbywa się na zasadzie przeciągnij i upuść. W wyniku tego otrzymaliśmy zestawienie kosztów w podziale na poszczególne MPK (wiersze raportu) i poszczególne miesiące (kolumny raportu).

Okno obszarów raportu wygląda teraz następująco (rysunek 1.6).

Obecnie w tabeli mamy koszty z lat 2004 i 2005. Co zrobić, jeżeli potrzebujemy kosztów tylko z roku 2004? Do tego służy filtr raportu, gdzie z rozwijanej listy wybieramy rok 2004. W wyniku tego otrzymujemy tylko dane za rok 2004 (rysunek 1.7).

Interesuje nas np. kwota kosztów w styczniu z MPK 3003 i chcemy poznać elementy kosztów składające się na całą kwotę. Wystarczy kliknąć dwukrotnie daną kwotę (rysunek 1.8).

W wyniku tego utworzy się nowy arkusz z zestawieniem pozycji składających się na daną kwotę (rysunek 1.9).

1.1. Dostosowywanie pól tabeli przestawnej

Mamy wcześniej stworzoną tabelę przestawną, w której koszty są przedstawione w układzie MPK/miesiące.

Chcemy ustawić kwoty kosztów w formacie walutowym (złotówki) z dwoma miejscami po przecinku, z separatorem tysiąca. Można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy – mając kursor umieszczony na jakiejkolwiek kwocie kosztów z menu podręcznego wybieramy opcję Ustawienia pola wartości (rysunek 1.10).

W wyniku tej operacji pojawi się okienko Ustawienia pola wartości, w którym można wybrać typ obliczeń tabeli. W naszym wypadku wybieramy Sumę (ponieważ chcemy policzyć sumę kosztów w poszczególnych miesiącach na poszczególne MPK (rysunek 1.11).

Jeżeli klikniemy przycisk Format liczby, będziemy mogli określić format, w jakim ma być pokazywana suma (rysunek 1.12).

Efektem końcowym będzie przejrzyste zestawienie, jak na rysunku 1.13.

Jeśli chcemy poznać procentowy układ kosztów poszczególnych MPK w ogólnej kwocie kosztów miesiąca, przechodzimy do Ustawień pola wartości, otwieramy zakładkę Pokazywanie wartości jako i w polu Pokaż wartości jako wybieramy % kolumny. Jeżeli natomiast chcemy uzyskać procentowy podział poszczególnych kosztów w miesiącach, na MPK wybieramy % wiersza (rysunek 1.14).Klikamy OK i otrzymujemy zestawienie pokazujące procentowy udział kosztów MPK w ogólnej kwocie kosztów miesiąca (rysunek 1.16).

1.2. Modyfikacja tabeli przestawnej – pokaż strony filtru raportu

W omawianym wcześniej przykładzie mamy stworzoną tabelę, która pokazuje sumę kosztów na poszczególnych kontach, w poszczególnych latach z możliwością wyboru MPK w filtrze raportu. Co natomiast zrobić, jeżeli potrzebujemy taką tabelę dla każdego MPK z osobna? Tworzyć kilkanaście tabel? Rozwiązanie jest proste – w filtrze raportu umieszczamy MPK (parametr, dla którego chcemy mieć osobne zestawienia).

Następnie z kursorem umieszczonym w tabeli przestawnej przechodzimy na wstążkę Opcje /Opcje /Pokaż strony filtru raportu (rysunek 1.17).

Wybieramy filtr raportu, dla którego Excel ma wykonać operację, i klikamy OK (rysunek 1.18).

Wynikiem będzie stworzenie oddzielnego arkusza (zakładki) dla każdego MPK, z tabelą kosztów tylko dla tego MPK.

1.3. Obliczenia w tabeli przestawnej

Teraz stworzymy tabelę, która pokazuje sumę kosztów w latach 2004–2005 w podziale na poszczególne MPK (rysunek 1.19).

Układ tabeli pokazuje rysunek 1.20.

Następnie chcemy wyliczyć pięcioprocentowy narzut na koszty poszczególnych MPK, w sposób dynamiczny. Jeżeli zmieni się układ tabeli (np. dojdzie nowy MPK), to pięcioprocentowy narzut również wyliczy się dla nowego MPK. Z kursorem w miejscu dowolnej wartości kosztów w tabeli przechodzimy na wstążkę Opcje/Obliczenia/Pole obliczeniowe. Pojawi się okienko dialogowe Wstawianie pola obliczeniowego, w którym w Nazwie wpisujemy nazwę nowego pola, a w Formule wpisujemy składnię formuły (= kwota *5%) i wciskamy Dodaj i OK (rysunek 1.21).

Dzięki temu dodaliśmy nowe pole do raportu tabeli o nazwie 5% narzutu (rysunek 1.22).

1.4. Grupowanie danych w tabeli przestawnej

W zestawieniu na rysunku 1.23 mamy tabelę, która pokazuje kursy euro w poszczególnych dniach. Chcemy wyliczyć średni kwartalny i miesięczny kurs euro w poszczególnych latach.

Umożliwia to funkcja grupowania w raporcie tabeli przestawnej. Ustawiamy się na dowolnej komórce zawierającej datę i z menu podręcznego wybieramy Grupuj (rysunek 1.24).

Pojawi