Strona główna » Dla dzieci i młodzieży » Carlito, mrówkojad z Wenezueli

Carlito, mrówkojad z Wenezueli

5.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-7596-543-8

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Carlito, mrówkojad z Wenezueli

Mrówkojady nie mają zębów, ale mają za to język sześć razy dłuższy od Waszego. I doskonały węch. Carlito opowie wam o swoich niezwykłych umiejętnościach. Jakie sztuczki potrafi zrobić przy pomocy swojego języka, jak spędza czas w amazońskiej puszczy i w co bawi się z małpką Raszi. I na czym polega prawdziwa przyjaźń.
Każdy z nas ma wpływ na losy naszej planety! Jak o nią zadbać i dlaczego warto to robić podpowie wam ta książka.
Drodzy Rodzice! Znajdziecie tu ciekawostki, pomysły na zabawy i gry, sugestie
psychologa dziecięcego jak odpowiadać na trudne pytania.

Polecane książki

Alessandro Guagnini (w Polsce znany jako Aleksander Gwagnin, ur. 1534 w Weronie, zm. 1614 w Krakowie) – polski historyk, żołnierz i dziejopis pochodzenia włoskiego. Urodził się we włoskiej zubożałej rodzinie szlacheckiej. Od 1561 uczestniczył w północnej wojnie siedmioletniej. Walczył również w pols...
Phoebe myśli, że jej uczucia do Corteza już dawno wygasły. Kiedyś przypadkiem dowiedziała się, że zamierza on poślubić inną kobietę. Ich drogi się rozeszły. Po ukończeniu studiów antropologicznych Phoebe zaczęła pracę w muzeum w Karolinie Północnej. Tam skontaktował się z nią architekt zatrudniony w...
Wzbogacony o liczne fotografie zbiór najsłynniejszych, wzruszających przemów – tych sprzed kilku wieków i tych współczesnych. Przemów wygłoszonych i niewygłoszonych. Pełnych siły i determinacji, ale także bólu, rozpaczy i niezgody. ~ przemowa Nicka Cave’a w Royal Festival Hall o pisaniu piosenki mił...
Mateusz, znudzony jałowym życiem intelektualisty dziennikarz, rzuca się w wir rozpusty. Gdy trafia do Lolelaj, legendarnego warszawskiego klubu gejowskiego, odnajduje w nim swój prawdziwy dom. Pełna ironii i humoru powieść  Bartosza Żurawieckiego to list miłosny do miejsca, gdzie w półmroku darkroo...
„Biuro kotów znalezionych” to opowieść o życiu i rozterkach miłośniczki kotów – od pierwszego stopnia zakocenia do założenia domu tymczasowego.   Kinga, przejęta losem bezdomnych kotów miejskich, postanawia dołączyć do fundacji próbującej uporać się z tym problemem. Choć niewiele wie o działaniu sch...
Książka Paula Hardinga, wyróżnionego prestiżową Nagrodą Pulitzera – o przemijaniu i śmierci, o zacieraniu się granicy między przeszłością a teraźniejszością… Ostatnie osiem dni życia George Washington Crosby spędza spokojnie – leżąc w łóżku, we własnym salonie. Jest wnikliwym obserwatorem, wid...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Martyna Wojciechowska

cześć Dzie­cia­ki!

Mamy na­dzieję, że lu­bi­cie zwierzęta, a dzięki nam polu­bi­cie je jesz­cze bar­dziej. Opo­wie­my Wam o mrówko­ja­dzie Car­li­to, który ma język 10 razy dłuższy od Wa­sze­go. O tym Sak­mu­się żyje w ama­zońskiej pusz­czy. I w co się bawi z małpką Ra­szi. Po­wie­my Wam też, jak lu­dzie trak­tują zwie-kzęta. No właśnie… Lu­dzie cza­sa­mi są dla nich bar­dzo do­brzy, a cza­sa­mi bar­dzo źli, ale dzięki Wam świat może się zmie­nić na lep­sze. Każdy z nas ma na to wpływ, na­prawdę!

Za­pra­sza­my Was na nie­sa­mo­witą podróż do Ame­ry­ki Południo­wej. Otwórzcie sze­ro­ko oczy, na­staw­cie uważnie uszy i posłuchaj­cie tej hi­sto­rii. Obie­cu­je­my, że nie będzie­cie się nu­dzić!

Sza­now­ni Ro­dzi­ce

Po lek­tu­rze tej książki Wa­sze Dzie­ci mają szansę stać się lep­szy­mi ludźmi. Bo po­dob­no ci, którzy ko­chają zwierzęta, są do­bry­mi ludźmi.

Nie jest to ko­lej­na książka przy­rod­ni­cza, ja­kich wie­le. Uwrażli­wia na spra­wy świa­ta. War­to od najmłod­szych lat za­szcze­piać w Dzie­ciach świa­do­mość, że wraz ze zwierzętami sta­no­wi­my in­te­gralną część Na­tu­ry. Dzięki tej lek­tu­rze na­sze Dzie­ci, poza rze­telną wiedzą, do­staną też ogrom­ny ładu­nek wrażliwości i em­pa­tii do przy­ro­dy. Pew­nie zdjęcia i treści spo­wo­dują chęć dys­ku­sji i za­da­wa­nia pytań – dla­te­go opo­wia­da­nie zo­stało opa­trzo­ne moim ko­men­ta­rzem. To pro­po­zy­cja do prze­myśle­nia dla Państwa.

Do­mi­ni­ka Słomińska – psy­cho­log.

Wspie­ra ro­dziców w wy­cho­wa­niu dzie­ci. Od nie­daw­na łączy pasję pi­sarskąz wiedzą psy­cho­lo­giczną. Jest mamą je­de­na­sto­let­niej Tosi i dwu­let­niej Ja­necz­ki.

− Car­li­to! Car­liii­to!!! Car­liii­tooo!!! − słyszę nawoływa­nia mo­jej mamy