Strona główna » Religia i duchowość » Krucjata Modlitwy. Modlitewnik

Krucjata Modlitwy. Modlitewnik

4.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-66099-09-8

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Krucjata Modlitwy. Modlitewnik

Ten modlitewnik zawiera wszystkie modlitwy przekazane dotychczas prorokowi Marii od Bożego Miłosierdzia, to jest komplet Modlitw Krucjaty (1-170), sześć Litanii i modlitwy pozostałe. Zostały jej one podyktowane przez Trójcę Świętą oraz Matkę Bożą. Modlitwy zostały jej przekazane w ramach prorockich Orędzi, które rozpoczęły się w listopadzie 2010 roku. Są one zawarte w kilku tomach Księgi Prawdy – są dostępne na stronach internetowych, a także ukazały się w druku. Jezus chce, jak mówi Maria, aby cały świat był gotowy na Jego Powtórne Przyjście, i dlatego jest ważne, żebyśmy łączyli się w grupach Krucjaty Modlitwy na całym świecie, modląc się o to, aby każdy miał szansę zwrócić się do Niego i zostać zbawiony.
Czas ucieka, a Jezus cały czas wyciąga ręce do pojednania z nami, nie chcąc, aby jakakolwiek dusza została utracona – nawet te dusze, które odeszły bardzo daleko.

 

Spis treści

O modlitewniku

Wskazania dla grup modlitewnych

Ważne informacje

Modlitwa Krucjaty 96 na rozpoczęcie i zakończenie spotkania modlitewnego

 

Modlitwy Krucjaty

Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz

Modlitwa za światowych przywódców

Uwolnij świat od lęku

Zjednocz wszystkie rodziny

Chwała Bogu Najwyższemu

Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie

Spowiedź

Ofiarowanie cierpienia jako daru

Niesienie Płomienia Twojej Miłości

Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów

Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy

Modlitwa o Ochronę

Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową

Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia

O przyjęcie Łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia

Modlitwa Matki Zbawienia za ciemne dusze

Powstrzymaj antychrysta i jego grupę

Modlitwa za młodych ludzi

Powstrzymaj antychrysta przed zniszczeniem świata

Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości

Dla księży katolickich – O zachowanie Nauczania Kościoła

O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta

Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

O ochronę dla wizjonerów z całego świata

Módlcie się Różańcem, by pomóc ocalić swój naród

Modlitwa o pokój na świecie

O zjednoczenie wszystkich kościołów chrześcijańskich

Chroń praktykowanie chrześcijaństwa

Modlitwa o oddalenie wojny, głodu i prześladowań religijnych

Modlitwa Łańcucha Ochrony

O powstrzymanie legalizacji aborcji w Irlandii

Modlitwa Pieczęć Boga Żywego

Mój dar postu dla Jezusa

Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju

Pomóż mi czcić jedynego prawdziwego Boga

Zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

Modlitwa o ratunek dla Kościoła katolickiego

O przygotowanie dusz na Nowy Raj

Modlitwa dla duchowieństwa dla przygotowania dusz na Powtórne Przyjście

Za dusze niewierzących

Modlitwa na post dla zablokowania jednej światowej waluty

Zbaw dusze podczas Ostrzeżenia

O siłę do obrony mojej wiary przed fałszywym prorokiem

Modlitwa o pokonanie złych myśli

Uwolnij mnie z więzów szatana

Rozpalcie na nowo swoją miłość do Jezusa

Modlitwa o Łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa

Przysięga wierności dla duchowieństwa chrześcijańskiego

Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś

O Dar Ducha Świętego

Modlitwa do Ojca

Modlitwa za Kościół katolicki

Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu trzeciej wojny światowej

O przygotowanie się do Ostrzeżenia

Dla kapłanów starających się o chronienie Najświętszej Eucharystii

Modlitwa dla duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje wezwanie

Modlitwa na Krucjatę Nawrócenia

Przysięga na wierność Boskiej Woli

Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

Oddal jedną światową kontrolę

Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

Chroń mnie w tej wędrówce

Uratuj moich braci i siostry

Za tych w grzechu śmiertelnym

Dla duchowieństwa – Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu najświętszemu Słowu

Chroń moje dzieci przed królem kłamstw

Chroń mnie od wpływu szatana

Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej Woli

Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało niezłomne i wierne świętemu Słowu Bożemu

Modlitwa o uratowanie nas od prześladowań

Modlitwa ucznia

Za młode dusze, za małe dzieci

O Dar rozeznania

Dołączam mój ból do Twojego, drogi Jezu

Modlitwa ateisty

Za Wielką Brytanię

Zachowaj mnie od złego ducha

Za dwa miliardy zagubionych dusz

Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

O Dar Komunii Świętej

O zwycięstwo Reszty Kościoła

O złagodzenie kar

O oświecenie dusz elit, które rządzą światem..   124

O uratowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki z rąk oszusta

Uwolnij mnie od męki wątpliwości

Chroń nasz naród od zła

Za dusze po Ostrzeżeniu

Dla nieszczęsnych grzeszników

Dziękczynienie za Twoje najchwalebniejsze Powtórne Przyjście

Spraw, bym pozostał wierny swojej wierze

O Łaskę wytrwałości

O Łzy Nawrócenia

O uleczenie umysłu, ciała i duszy

O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy

O zjednoczenie grup Krucjaty Modlitwy

O osłonięcie światowych przywódców Łaską Bożą

O uratowanie Australii i Nowej Zelandii

O przetrwanie chrześcijaństwa

Cudowna modlitwa o odczucie Obecności Jezusa

O podtrzymanie wiary i zaufania w Boże Orędzie dla świata

O dzielenie Kielicha Cierpienia z Chrystusem

Uwolnij tę duszę z niewoli bestii

Dar nawrócenia dla innych

O Miłosierdzie dla młodych, którzy nie uznają Boga

Zachowaj mnie od ognia piekielnego

Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii

O Dar ufności

Dla kapłanów – O dochowanie wierności Twojemu świętemu Słowu

O poświęcenie waszych dzieci Jezusowi Chrystusowi

O Łaskę Zbawienia

O pokonanie zła w naszym kraju

Dla kapłanów – O otrzymanie Daru Prawdy

O Dar nawrócenia

Zachowaj mnie od zła kłamstw

Za tych, którzy sprzedali swoje dusze

Za zagubione pokolenie młodych dusz

O odczucie Miłości Jezusa

Powstrzymaj rozprzestrzenianie się wojny

Wierność Armii Jezusa Chrystusa

O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Dar wolnej woli dla Boga

Usłysz moje błaganie o wolność

O obronę najświętszego Słowa Bożego

O wytrzymanie prześladowań religijnych

O ratowanie duszy mojej i moich najbliższych

O zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich dusz

O Dar Miłości

Modlitwa Krucjaty na Nowennę Zbawienia

Modlitwa o Miłosierdzie

Wyrzeknijcie się szatana, by chronić tę Misję

Wołanie o powrót do Boga

O wiarę w Istnienie Boga

Dla kapłanów – O obronę prawdy

O zachowanie Twojego Słowa

Modlitwa odnowienia

Ochrona przed nienawiścią

O siłę do pokonania zła

Ochrona przez Hierarchię Aniołów

Ochrona przed prześladowaniem

Przygotowanie się na śmierć

O ochronę Misji Zbawienia

O ochronę wiary chrześcijańskiej

Napełnij mnie Darem Twojej Miłości

O ochronę przed oszustwem

Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wyrzekają się Twojego Syna

Przyjdź mi z pomocą

O poszukiwanie Bożej Miłości

O uratowanie dusz niewierzących

O obronę wiary

Pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny

Dar Ochrony dla dzieci

Modlitwa na święto Matki Zbawienia

O ochronę Misji Zbawienia

Ochrona przed nienawiścią

Za dusze w niewoli

Chroń mnie przed jedną światową religią

Błaganie o Bożą Miłość

Pomóż mi bardziej Cię kochać

O ufność i pokój

O ochronę słabych i niewinnych

Uratuj mnie od prześladowań

Modlitwa o pokój dla narodów

O Dar Życia Wiecznego

O ograniczenie mordowania niewinnych

Chroń moją rodzinę

O Dar Bożej Miłości

O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa

O zachowanie świętego Słowa Bożego

 

Modlitwy litanie

I. Ochrona przed fałszywym prorokiem

II. O Łaskę Ochrony

III. Broń Słowa Bożego

IV. O złagodzenie kary Boga Ojca

V. O zbawienie tych, którzy są w grzechu  śmiertelnym

VI. Dar Łask

 

Modlitwy pozostałe

Modlitwa o zbawienie

Otwórz swoje oczy i mów do Mnie

Modlitwa za niewierzących, którzy się śmieją z modlących się, żartują sobie z nich albo otwarcie nimi pogardzają

Modlitwa, by Jezus ujawnił ci Swoją obecność

Modlitwa o natychmiastowe przebaczenie

Modlitwa o nawrócenie innych

Modlitwa zachęty

Modlitwa na każdy dzień

Modlitwa, by móc dostrzec, że te Orędzia mają Boskie Pochodzenie

Modlitwa o uwolnienie od zmartwień

Modlitwa biednej i zawstydzonej duszy

Modlitwa o wytrwanie na drodze Pana, gdy inni próbują nas powstrzymać

Modlitwa za zaślepione dusze, które są zagubione

Modlitwa, by oprzeć się ohydzie, która ma nastąpić

Modlitwa o oświecenie w tym czasie

Modlitewne błaganie do Boga Ojca

Modlitwa o złagodzenie okoliczności prześladowań, które są wprowadzane za zamkniętymi drzwiami

Modlitwa dla młodych: Otwórz mi oczy

Modlitwa, by stać się małym

Modlitwa o Łaski mądrości, spokoju i rozeznania

Modlitwa dla ateistów na czas Ostrzeżenia

Modlitwa na czas, gdy jest ciężko na drodze Pana

Modlitwa o ratunek od kłamstw szatana

Modlitwa, by prosić Jezusa o błogosławieństwo dla naszych nieprzyjaciół

Modlitwa o klucz do Nowego Raju

Modlitwa dla cierpiących i niemających nadziei

Modlitwa wstępna pokornego sługi

Modlitwa wyrażająca prawdziwą miłość do Jezusa

Modlitwa, by rozeznać autentyczność swojego zaangażowania w szerzenie Orędzi

Modlitwa o podążanie drogą zbawienia

Modlitwa do Jezusa w tym dniu

Modlitwa, by pozwolić Bogu Najwyższemu otworzyć wasze serca

Jezu Chryste, zainterweniuj w naszym imieniu

Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Modlitwa na Wielki Piątek

Modlitwa dla duszy wybranej, która doznaje prześladowania ponad swoją wytrzymałość

Modlitwa do Jezusa o zbawienie przy Powtórnym Przyjściu

Modlitwa dla broniących Słowa Bożego, gdy narastają okrucieństwa

Modlitwa o poddanie się Woli Bożej

Modlitwa o Miłość, pokorę i pełnienie Woli Bożej

Modlitwa o Dary wglądu, wytrwałości, cierpliwości i Miłości

Polecane książki

Pierwsza część cyklu Kroniki Jagiellońskie od wstąpienia królowej Jadwigi na tron Polski w 1394 roku Cykl obejmuje całość panowania Jagiełły na tronie jak i wszelkie jego potyczki z zakonem Krzyżackim...
Andrzej Browiec, prezydent miasta stołecznego Gostingen, wzywa rodaków do walki przeciwko legionom upiorów i dowodzącej nimi tajemniczej istocie. Bitwa będzie krwawa i zacięta, ale za to ile frajdy przyniesie!...
Książka przewidziana jest zarówno dla osób, które w praktyce zajmują się rozliczaniem podatku od towarów i usług, jak również dla sędziów sądów administracyjnych, doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych, pracowników administracji podatkowej, pracowników uczelni czy studentów. Dzięki publik...
W pracy przedstawiono główne zagadnienia związane z organizowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, zwracając szczególną uwagę na konieczność ich zabezpieczenia przed wystąpieniem skutków wynikających w rozbieżności celów partycypujących stron. Praca adresowana jest spe...
Jaworski był jednym z największych dziwaków i ekscentryków początku XX wieku. Przyjaźnił się z Witkacym i Wojtkiewiczem, uważa się go za prekursora Gombrowicza. Powieść „Wesele hrabiego Orgaza” przez dziesięciolecia uchodziła za zaginioną, choć ukazała się drukiem w 1925 roku. Jest to trudna proza, ...
Zachim Darkhan zostaje porwany na pustyni przez wrogów jego królewskiej rodziny. Ucieka z niewoli, uprowadzając córkę dowódcy porywaczy, piękną Farah Hajjar. Wkrótce w ślad za nią do pałacu przybywa jej ojciec i żąda, by Zachim ożenił się z Farah. Niepokorna na...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Maria od Bożego Miłosierdzia

Krucjata Modlitwy

Modlitwa może uratować i uratuje ludzkość

Księga Prawdy

Tom I: 8 listopada 2010 – 4 stycznia 2012

Tom II: 7 stycznia 2012 – 4 września 2012

Tom III: 5 września 2012 – 6 czerwca 2013

Tom IV: 7 czerwca 2013 – 31 marca 2014

Tom V: 1 kwietnia 2014 – 6 maja 2015

Krucjata Modlitwy. Modlitewnik

Krucjata Modlitwy

Modlitewnik

wszystkie Modlitwy Krucjaty,Modlitwy Litanieoraz modlitwy pozostałe

przekazane Marii od Bożego Miłosierdziadla Armii Reszty Kościoła„Jezus do ludzkości”

Warszawa 2018

Tytuł oryginału: The Crusade of Prayer by Maria Divine Mercy

Fundacja pro Maria et VeritateAl. Jerozolimskie 85 lok. 2102-001 Warszawa

Copyright © Maria Divine Mercy 2016

Translation by Fundacja pro Maria et Veritate 2017

ISBN ebook 978-83-66099-09-8

Tłumacze i redaktorzy pragną zachować anonimowość. Dzieło jest na chwałę Bożą.

Zobacz w Internecie: KsiegaPrawdy.pl JezusDoLudzkosci.plArmiaJezusaChrystusa.plParuzja.infoA także: ELGIDO.com (sklep z e-bookami, książkami w wydaniu tradycyjnym oraz dewocjonaliami)

Ofiarowane Matce Bożej,

Matce Zbawienia

Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa Jest bliskie

Ten modlitewnik zawiera wszystkie modlitwy przekazane dotychczas prorokowi Marii od Bożego Miłosierdzia, to jest komplet Modlitw Krucjaty (1-170), sześć Litanii i modlitwy pozostałe.

Zostały jej one podyktowane przez Trójcę Świętą oraz Matkę Bożą.

Modlitwy zostały jej przekazane w ramach prorockich Orędzi, które rozpoczęły się w listopadzie 2010 roku. Są one zawarte w kilku tomach Księgi Prawdy – są dostępne na stronach internetowych, a także ukazały się w druku.

Jezus chce, jak mówi Maria, aby cały świat był gotowy na Jego Powtórne Przyjście, i dlatego jest ważne, żebyśmy łączyli się w grupach Krucjaty Modlitwy na całym świecie, modląc się o to, aby każdy miał szansę zwrócić się do Niego i zostać zbawiony.

Czas ucieka, a Jezus cały czas wyciąga ręce do pojednania z nami, nie chcąc, aby jakakolwiek dusza została utracona – nawet te dusze, które odeszły bardzo daleko.

O modlitewniku

Modlitwy zawarte w tej książce nie pochodzą od człowieka. Ukazują Niebiański Plan Boga wobec umierającego świata – tak jak został on przekazany w serii prywatnych lokucji i jest zawarty w Księdze Prawdy – dotyczący tego wszystkiego, co nastąpi przed Powtórnym Przyjściem Jezusa Chrystusa.

Podobnie za dni, w których narodził się Jezus, Bóg posłał swojego proroka Jana Chrzciciela, aby „prostował drogę Pańską” i przestrzegł naród Izraela, że proroctwa Izajasza dotyczące Mesjasza wkrótce się wypełnią. Orędzie Jana miało ostrzec ludzi, aby się przygotowali na przyjście Mesjasza poprzez pokutę i duchowe oczyszczenie.

Dzisiaj otrzymujemy to samo Orędzie, tylko że tym razem Mesjasz wkrótce powróci i musimy być duchowo przygotowani, aby go powitać. W przeciwnym wypadku zostaniemy zaskoczeni i spostrzeżemy, że stoimy przed Bogiem w śmiertelnym zawstydzeniu, z naszymi grzechami w pełni odsłoniętymi, w szoku, którego nie można sobie całkowicie wyobrazić ani pojąć.

Boży prorocy byli w historii odrzucani, a przykładem odrzucenia może być także jedyny Syn Boga, Który został ukrzyżowany przez tych samych ludzi, których przyszedł zbawić. Moglibyśmy przypuszczać, że dzisiaj Ci, którzy przekazują Boże Orędzia, a w rzeczywistości sam Bóg, mogą nie zostać przyjęci inaczej niż za dni Jana Chrzciciela. A jednak jest naszym obowiązkiem słuchać uważnie tych głosów „wołających na pustyni”, nawołujących nas, byśmy porzucili wszystko, co jest grzeszne, i powrócili do naszego Stwórcy z otwartymi sercami, ochoczymi na przyjęcie Bożego przebaczenia i Jego Łaski.

Odrzucanie takich Orędzi lub Modlitw ot tak sobie naraża nas na to samo niebezpieczeństwo co tych, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, a następnie Syna Bożego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa.

Dzięki przyjęciu Bożej Prawdy i podążaniu za nią, gdziekolwiek nas ona prowadzi, możemy, tak jak rodziny Noego i Lota, zostać oszczędzeni wobec nadchodzącej Kary, której będzie podlegał ten szydzący i zeświecczały świat.

Czas ucieka, a Jezus wyciąga do nas Rękę do pojednania, tak aby żadna dusza nie została zgubiona. Niezależnie od tego, jak daleko odeszliśmy od Jezusa, poprzez przyjęcie Jego Miłosierdzia i pozwolenie Mu na wejście do naszych serc możemy jeszcze zaznać radości bycia pojednanym z naszym Stwórcą, wkraczając do wiecznego Królestwa Bożego.

Gdy otrzymujecie Modlitwy zebrane w tej książce, musicie otworzyć swoje serce i modlić się, aby Duch Święty mówił do was, oświecał wasze serce i dusze i udzielał łaski rozeznania źródła zawartych tutaj słów.

Wszystkie Orędzia zawarte w tomach Księgi Prawdy są dostępne w dobrych księgarniach angielskojęzycznych w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Są dostępne także w formacie e-booków – na Kindle oraz na innych platformach [polskie tłumaczenia Orędzi są dostępne w Internecie oraz ukazały się w całości w wydaniu książkowym oraz w formie e-booków – przyp. pol. red.].

Wskazania dla grup modlitewnych

Fragmenty Orędzi z Księgi Prawdy

„Złagodzę wiele z przepowiedzianego cierpienia – przez siłę Moich grup Krucjaty Modlitwy.

(…) pragnę zalecić ostrożność Moim grupom Krucjaty Modlitwy, gdy będziecie je zakładać w swoich krajach. Musicie trzymać w pobliżu wodę święconą, mieć krucyfiks, który Mnie przedstawia, i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty «O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy»”.

(piątek, 25 stycznia 2013 roku, godz. 20.00)

„Moja szczerze umiłowana córko, musi być wiadome, że pragnę stworzyć Armię grup modlitewnych na całym świecie. Podam wam, Moja Armio, Modlitwy, które trzeba będzie odmawiać dla ratowania dusz. Te grupy modlitewne będą się powiększać, a ich szeregi wzrosną do prawdziwej Armii oddanych wyznawców, aby przedstawić wszystkim prawdę o Mojej Boskiej obietnicy Zbawienia.

Te grupy, jak nakazuje Mój umiłowany Ojciec, mają tworzyć Armię, która zmierzy się z ciemnością zła spowodowaną przez szatana, jego wyznawców i zwolenników”

(niedziela, 23 października 2011 roku, godz. 19.15).

„Te Modlitwy zostały napisane w Niebie i niosą ze sobą nadzwyczajne Łaski.

Mają tylko jeden cel, a jest nim ratowanie dusz wszystkich – każdego dziecka, z każdego wyznania, każdej płci, każdej religii, a także ateistów. To jest Moje największe pragnienie.

Wy, Moi uczniowie, jesteście pod Moim kierownictwem. Łaski, które wylewam na was, już przynoszą owoce. Wkrótce siłą, której udzielę poprzez Łaski Modlitw Krucjaty, przyciągną tysiące nowych dusz.

Możecie się zastanawiać, jak tak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia?

Odpowiedź jest prosta. To dlatego je osiągniecie, że jesteście chronieni przez Mojego Ojca i prowadzeni bezpośrednio przeze Mnie. Nie może się to nie powieść”

(niedziela, 11 listopada 2012 roku, godz. 22.00).

„Cierpliwość, cicha codzienna modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, post i Różaniec święty do Mojej umiłowanej Matki działają razem jako doskonały sposób na ratowanie dusz”

(środa, 10 sierpnia 2011 roku, godz. 23.00).

Różne zalecenia

Muszą się zebrać co najmniej dwie osoby. Z czasem, miejmy nadzieję, wielu dołączy do tej Misji ratowania wszystkich dusz. Można się spotykać w domach lub miejscach publicznych, gdzie wolno wam się gromadzić. Jeśli to możliwe, te spotkania powinny się odbywać w budynkach, w których oddaje się cześć Bogu [dosł. „domach służby”, chodzi o kościoły – przyp. pol. red.].

Ludzie powinni spotykać się tak często, jak to możliwe. Nawet jeśli musicie zacząć od dnia lub dwóch w tygodniu. Celem jest codzienne spotykanie się, gdy tylko jesteście w stanie. Choćby najpierw każdego dnia przychodzili inni ludzie. Pozwoli to wam przynajmniej zacząć. Jeśli wasza grupa jest wystarczająco duża, możecie mieć lidera i organizatora wolontariusza lub kilka osób może podjąć się tej odpowiedzialności lub po prostu zmieniajcie się w pełnieniu tej posługi. Być może moglibyście przenosić się z domu do domu.

Zaleca się, by mieć poświęcony krucyfiks, palące się pobłogosławione świece i wodę święconą. Niech każdy przeżegna się przed rozpoczęciem modlitwy.

Zaleca się przynajmniej jedną część Różańca świętego Matki Bożej, odmawianą powoli i sercem, ze zwróceniem uwagi na to, co się wypowiada, i zrozumieniem tego, co się wypowiada, i do Kogo się mówi – zarówno w przypadku Różańca, jak i w Modlitwach Krucjaty i Koronce do Bożego Miłosierdzia.

Pamiętajcie, że Matka Boża obiecała otoczyć kręgiem ochrony tych, którzy odmawiają codziennie trzy części Jej najświętszego Różańca. Matka Boża poprosiła o odmawianie Jej Różańca ludzi wszystkich wierzeń. Spędźcie codziennie co najmniej jedną godzinę na modlitwie z Panem Jezusem i Matką Bożą.

Najnowsze Orędzia, które zostały przekazane od ostatniego spotkania, powinny być czytane powoli i z szacunkiem. Nikt nie ma prawa interpretować Orędzi, ponieważ Jezus powiedział już, że nawet Maria od Bożego Miłosierdzia nie jest kompetentna do ich interpretowania. Niepoprawna interpretacja mogłaby odciągnąć dusze.

Celem tej Misji jest dotarcie do wszystkich dusz, bez względu na ich wiarę, a także do tych, którzy nie wierzą. Nikt nie jest wykluczony.

Byłoby pomocne, gdyby kopie czytanych Orędzi mogły być rozdane tym, którzy nie mają komputera.

Zaleca się, by wszystkie Modlitwy Krucjaty i Litanie były odmawiane z pozostawieniem odpowiedniego czasu, tam gdzie poleca się, by dodawać swoje własne intencje. Najlepiej, aby ludzie przedstawiali swoje intencje w ciszy. Może mogliby pochylić głowy, a potem je podnieść, kiedy skończą, aby można było kontynuować, nie pozostawiając nikogo. Pamiętajcie, że niektórzy mają duże rodziny i wiele intencji, i ważne jest, aby wszystkie one zostały włączone.

Przy drugiej Litanii zaleca się, aby do waszych pozostałych intencji zostały włączone dusze w całkowitej ciemności i te, które umrą w danym dniu, a także wszyscy członkowie Armii Reszty „Jezus do ludzkości” i ich rodziny.

Jeżeli grupa jest wystarczająco duża, być może lider mógłby stanąć przed grupą, aby wiedział, kiedy ludzie ukończą swoje intencje, by modlitwy mogły być kontynuowane.

Następnie odmówcie sercem Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a potem szczególną modlitwę daną przez naszego Pana:

Modlitwa zachęty

„Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje najświętsze Słowo grzesznikom, których muszę pomóc ratować w Twoje Imię. Pomóż mi przez moje modlitwy okryć ich Twoją Najdroższą Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca. Udziel mi Daru Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju”.

Koronkę można też śpiewać. Należy się modlić również pozostałymi częściami Różańca, jeśli czas pozwala grupie czynić to razem. Jeśli nie wszyscy mogą pozostać do ostatniej części, zaleca się, by ci, którzy są w stanie pozostać, odmówili je.

Pamiętajcie, że gdy się wspólnie modlicie, jako grupa Krucjaty Modlitwy, jest w tym wielka siła.

Dyskusje nad Orędziami powinny być ograniczone do bezpośrednich i dokładnych cytatów z oryginalnego [angielskiego] tekstu Orędzi.

Wyraźnie się zaleca, by wszyscy się modlili o rozeznanie w odniesieniu do Orędzi, ze względu na wielkie niebezpieczeństwo ich błędnej interpretacji. W razie trudności ze zrozumieniem danego Orędzia zaleca się, aby modlić się o jego rozeznanie.

Jeżeli grupa stanie się wystarczająco duża, Różaniec może być odmawiany na przemian przez jedną i drugą stronę kościoła. Bardzo ważne jest, by się nie spieszyć.

Te grupy modlitewne dokonają wielkiego dzieła, ponieważ są one częścią Armii Boga w tej walce o dusze. Modlitwa jest bronią. Ważne, by spróbować mieć to w pamięci, że im lepsza modlitwa, tym lepsza broń.

Ważne informacje

Modlitwy do codziennego odmawiania:

– Pieczęć Boga Żywego (Modlitwa Krucjaty 33),

– wszystkie Modlitwy Litanie,

– Koronka do Bożego Miłosierdzia i na jej zakończenie „Modlitwa zachęty”,

– Różaniec (Modlitwa Krucjaty 26),

– inne szczególne Modlitwy Krucjaty: 30, 79, 102, 111, 143 oraz 164, a tradycyjnie odmawia się także Modlitwę Krucjaty 1,

– „Modlitwa na każdy dzień” z modlitw pozostałych,

– modlitwa do św. Michała Archanioła.

Modlitwy Krucjaty na post: 34, 42, 58, 103 (odmawiana trzykrotnie), 130 (Nowenna Zbawienia).

Modlitwy Krucjaty dla kapłanów: 170 (do codziennego odmawiania), 22, 40, 49, 56, 57, 66, 110, 114, 135 oraz z modlitw pozostałych „Modlitwa, by oprzeć się ohydzie, która ma nastąpić”.

Modlitwa Krucjaty 96

na rozpoczęcie i zakończenie spotkania modlitewnego

O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy

Jezus: „Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym”.

O mój najdroższy Jezu, prosimy, błogosław i chroń nas, Twoją grupę Krucjaty Modlitwy, abyśmy się stali odporni na nikczemne napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej świętej Misji ratowania dusz.

Obyśmy pozostali wierni i silni, gdy wytrwale zachowujemy Twoje Święte Imię wobec świata, i nigdy nie zrezygnowali z naszej walki o szerzenie Prawdy Twojego świętego Słowa.

Amen.

Modlitwy Krucjaty

Modlitwa Krucjaty 1

Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz

Tradycyjnie odmawiana codziennie.

Mój najdroższy Jezu, Ty, Który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc ratować Twoje cenne dusze.

Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają.

Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, szukać miejsca przy Tobie w Twoim Królestwie.

Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bym pomógł Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz.

O Najświętsze Serce Jezusa, przysięgam w każdym czasie moją wierność Twojej Najświętszej Woli.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 2

Modlitwa za światowych przywódców

Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, proszę, byś chronił Twoje dzieci przed prześladowaniami, które są potajemnie planowane przez światowe siły wobec niewinnych narodów.

Modlę się o przebaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tego udręczenia, by mogły zwrócić się do Ciebie z pokornymi i skruszonymi sercami.

Proszę, daj Twoim dręczonym dzieciom siłę do wytrzymania takich cierpień na przebłaganie za grzechy świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 3

Uwolnij świat od lęku

O Panie mój Jezu Chryste, błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku, który odłącza dusze od Twojego kochającego Serca.

Modlę się, aby ci, którzy podczas Ostrzeżenia doświadczą prawdziwego lęku, zatrzymali się i pozwolili Twojemu Miłosierdziu napełnić swoje dusze, tak aby jako wolni kochali Cię tak, jak powinni.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 4

Zjednocz wszystkie rodziny

Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać Zbawienie Wieczne.

Modlę się, by wszystkie rodziny pozostały razem w jedności z Tobą, Jezu, aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na ziemi.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 5

Chwała Bogu Najwyższemu

Jezus: „Moja córko, świat musi ofiarować tę szczególną Modlitwę w uwielbieniu i dziękczynieniu Bogu Ojcu za Miłosierdzie, którym obdarza cały świat”.

O Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój drogocenny Dar Miłosierdzia dla całej ludzkości.

Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu, naszą cześć i uwielbienie za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie.

Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za ten Dar, który nam teraz przynosisz, padamy do Twoich Stóp w pokornym poddaniu.

Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 6

Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

O Jezu, modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu powstrzymał antychrysta i jego nikczemną armię od wywoływania trwogi wśród Twoich dzieci oraz powodowania ich udręk.

Modlimy się, by został powstrzymany i by karząca Ręka została oddalona dzięki nawróceniu, jakie dokona się podczas Ostrzeżenia.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 7

Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie

Jezus: „To jest Modlitwa, którą musicie odmawiać, by błagać o Miłosierdzie dla dusz w ciemności”.

Jezu, proszę Cię najusilniej, byś przebaczył tym grzesznikom o ciemnych duszach, którzy odrzucą Światło Twojego Miłosierdzia.

Przebacz im, Jezu, błagam Cię, abyś wybawił ich od grzechów, z których, jak sami to widzą, tak trudno im się uwolnić.

Napełnij ich serca Promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 8

Spowiedź

Jezus: „Ta Modlitwa powinna być odmawiana, by błagać o łaskawość w przebaczeniu grzechów podczas Ostrzeżenia i po nim”.

Najdroższy Jezu, proszę Cię o przebaczenie wszystkich moich grzechów oraz cierpień i krzywd, które zadałem innym.

Pokornie modlę się o Łaski, abym uniknął ponownego obrażania Ciebie i ofiarował pokutę zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą.

Błagam o przebaczenie wszelkich przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział i które sprawią Ci ból i cierpienie.

Zabierz mnie ze Sobą do Nowej Ery Pokoju, abym mógł stać się częścią Twojej rodziny na wieczność.

Kocham Cię, Jezu. Potrzebuję Cię.

Szanuję Ciebie i wszystko, za czym Ty się opowiadasz.

Pomóż mi, Jezu, abym był godny wejścia do Twojego Królestwa.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 9

Ofiarowanie cierpienia jako daru

O Najświętsze Serce Jezusa, naucz mnie przyjmować zniewagi z pokornym dziękczynieniem, w Twoje Święte Imię, kiedy głoszę Twoje Słowo.

Naucz mnie rozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca.

Pozwól mi przyjmować takie próby z miłością i szczodrością ducha, abym mógł złożyć je jako dary, tak cenne dla Ciebie, by ratować dusze.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 10

Niesienie Płomienia Twojej Miłości

Pomóż nam, drogi Jezu, bez lęku powstać w Twoje Imię i nieść Płomień Twojej Miłości poprzez wszystkie narody.

Daj nam, Twoim dzieciom, siłę do stawienia czoła zniewagom, które będą nas spotykać pośród tych wszystkich, którzy w rzeczywistości nie wierzą w Twoje Miłosierdzie.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 11

Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów

O Najświętsze Serce Jezusa, proszę, powstrzymaj nienawiść i zazdrość, które istnieją w tych czasach wśród Twoich wyznawców wobec Twoich prawdziwych wizjonerów.

Modlę się, abyś wysłuchał mojej modlitwy i dał Twoim wizjonerom siłę, której potrzebują do głoszenia Twojego najświętszego Słowa niewierzącemu światu.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 12

Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy

O mój Jezu, pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy wypowiadam się w Twoje Imię.

Przebacz mi, jeśli kiedykolwiek umniejszyłem kogoś w Twoje Święte Imię.

Pomóż mi słuchać, Jezu, gdy rozbrzmiewa Twój Głos, i napełnij mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać Prawdę Twojego Słowa, kiedy wołasz do ludzkości.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 13

Modlitwa o Ochronę

Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.

Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.

Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.

W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 14

Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową

O Ojcze Wszechmogący, Boże Najwyższy, proszę, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.

Otwórz ich serca, by przyjęli zbawienie i otrzymali obfitość Łask.

Usłysz moje błagania za moją własną rodziną i spraw, by każdy znalazł Łaskę w Twoim kochającym Sercu.

O Boski Ojcze Niebieski, chroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi przed wszelką wojną atomową i innymi działaniami, które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci.

Zachowaj nas od wszelkich krzywd i chroń nas.

Oświeć nas, abyśmy bez żadnego lęku w duszach mogli otworzyć oczy, usłyszeć i przyjąć prawdę o naszym zbawieniu.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 15

Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia

O mój Ojcze Niebieski, czcimy Cię, głęboko doceniając Ofiarę, której dokonałeś, zsyłając na świat Zbawiciela.

Ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radości i dziękczynieniu z pokorną wdzięcznością za Dar, który dajesz teraz Swoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia.

O Boże Najwyższy, uczyń nas godnymi przyjęcia tego Wielkiego Miłosierdzia z wdzięcznością.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 16

O przyjęcie Łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia

O mój Jezu, zachowaj mnie silnym podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Daj mi Łaski potrzebne do stania się małym w Twoich Oczach.

Otwórz mi oczy na prawdę o Twojej obietnicy Zbawienia Wiecznego.

Przebacz mi moje grzechy i okaż mi Swoją Miłość i Przyjacielską Dłoń.

Przyjmij mnie w ramiona świętej rodziny, abyśmy mogli wszyscy ponownie stać się jedno.

Kocham Cię, Jezu, i obiecuję od dnia dzisiejszego głosić Twoje święte Słowo bez lęku w sercu i z czystością duszy na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 17

Modlitwa Matki Zbawienia za ciemne dusze

O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko Wszelkich Łask;

Ty, która będziesz uczestniczyła w ratowaniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami.

Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być zbawione i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który przychodzi raz jeszcze, by ratować ludzkość i dać nam szansę Zbawienia Wiecznego.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 18

Powstrzymaj antychrysta i jego grupę

O drogi Jezu, uratuj świat od antychrysta.

Chroń nas przed nikczemnymi sidłami szatana.

Zachowaj ostatnią Resztę Twojego Kościoła od zła.

Daj wszystkim Twoim kościołom siłę i Łaski potrzebne, by bronić się przed wojnami i prześladowaniem planowanym przez szatana i jego armię terrorystów.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 19

Modlitwa za młodych ludzi

Matko Zbawienia, proszę Cię, abyś się modliła o Miłosierdzie dla młodych dusz, które są w strasznej ciemności, żeby rozpoznały Twojego umiłowanego Syna, kiedy przychodzi ratować całą ludzkość.

Nie pozwól odpaść żadnej duszy.

Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Modlę się, Matko, aby wszystkie były zbawione, i proszę Cię o okrycie tych dusz Twoim świętym płaszczem, aby zapewnić im ochronę przed oszustem, której potrzebują.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 20

Powstrzymaj antychrysta przed zniszczeniem świata

O Boże Ojcze, w Imię Twojego najdroższego Syna, wołam do Ciebie, abyś uniemożliwił antychrystowi pochwycenie dusz Twoich dzieci.

Błagam Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś powstrzymał go przed wywoływaniem trwogi w Twoich dzieciach.

Błagam Cię, byś powstrzymał go przed skażeniem Twojego stworzenia, i proszę, byś zmiłował się nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne.

Wysłuchaj mojej modlitwy, drogi Ojcze, i uchroń wszystkie Twoje dzieci przed tym straszliwym złem.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 21

Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości

Chwalimy Cię i dziękujemy Ci, o Święty Boże, wszechmogący Stwórco ludzkości, za Miłość i współczucie, które masz dla ludzkości.

Dziękujemy Ci za ten Dar Zbawienia, który ofiarujesz Swoim biednym dzieciom.

Błagamy Cię, o Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym duchem, i by ich serca otworzyły się na prawdę o ich Życiu Wiecznym.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 22

Dla księży katolickich – O zachowanie Nauczania Kościoła

O mój umiłowany Jezu, zachowaj mnie silnym w każdej chwili dnia oraz utrzymuj płomień mojej miłości do Ciebie.

Nigdy nie dozwól, by ten płomień miłości do Ciebie zanikał lub zgasł.

Nigdy nie pozwól mi słabnąć, gdy pojawia się pokusa.

Daj mi Łaski potrzebne do szanowania mojego powołania, mojego oddania się, mojej wierności i do zachowania Nauczania prawowiernego Kościoła katolickiego.

Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie.

Ślubuję moje zaangażowanie, by walczyć w Twojej Armii, aby Kościół katolicki mógł na nowo powstać w chwale, by powitać Cię, drogi Jezu, kiedy przyjdziesz powtórnie.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 23

O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta

O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.

Aby także on mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze.

O Ojcze, chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 24

Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

Ta Modlitwa dana jest dla katolików i niekatolików, ale katolicy muszą cały czas regularnie chodzić do spowiedzi, tak jak polecił Jezus.

Jezus: „Musicie okazywać prawdziwą skruchę i chodzić teraz do spowiedzi. Jeśli nie macie możliwości pójść do spowiedzi, to odmawiajcie Moją Modlitwę Krucjaty”.

„[Ci, którzy chcą uzyskać Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia], muszą odmawiać tę Modlitwę przez siedem kolejnych dni, a otrzymają Dar zupełnego rozgrzeszenia i Moc Ducha Świętego”.

O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.

Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze.

Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.

Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją Śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy Ciebie.

Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.

Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Cię.

Chwalimy Cię.

Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze.

Kochamy Cię, Jezu.

Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 25

O ochronę dla wizjonerów z całego świata

O Boże Najwyższy, błagam Cię o udzielenie ochrony wszystkim tym na całym świecie, którzy przekazują Twoje Orędzia.

Modlę się, żeby byli chronieni przed nienawiścią innych.

Proszę, aby Twoje najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie.

Chroń tych, którzy przekazują Twoje Orędzia, przed zniesławieniem, zniewagami, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami.

Chroń ich rodziny i nieustannie osłaniaj ich w Duchu Świętym, tak aby Orędzia, które przedstawiają światu, były przyjmowane ze skruszonymi i pokornymi sercami.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 26

Módlcie się Różańcem, by pomóc ocalić swój naród

Matka Zbawienia: „Ta Modlitwa [Różaniec święty] jest tak ważna, że musi teraz na swoich własnych prawach stać się Modlitwą Krucjaty”.

Modlitwa Krucjaty 26 to Różaniec święty, tak jak się go normalnie odmawia.

Zostało nam polecone w Orędziach, by modlić się Różańcem każdego dnia i tak często, jak to możliwe.

Tradycyjnie zwykle odmawia się codziennie trzy części Różańca (radosną, bolesną, chwalebną), jeśli jest to możliwe. Możemy także włączyć w jakiś sposób tajemnice światła. Istnieje ponadto tygodniowy podział Różańca dla modlących się jedną częścią każdego dnia.

Matka Zbawienia wezwała nas w Orędziach, abyśmy codziennie modlili się Różańcem za swój własny naród. Poprosiła, byśmy każdego dnia odmawiali Różaniec święty – tajemnice radosne, bolesne i chwalebne – dla ratowania własnego narodu i swoich rodzin.

Modlitwa przed Różańcem

O Królowo Różańca świętego, Tyś raczyła przybyć do Fatimy, aby objawić trojgu dzieciom pastuszkom skarby Łask ukryte w Różańcu.

Natchnij moje serce szczerą miłością ku tej modlitwie, abym medytując nad tajemnicami naszego Odkupienia, które są w niej wspominane, mógł zostać ubogacony jego owocami i uzyskać pokój dla świata, nawrócenie dla grzeszników i Rosji oraz Łaski, o które Cię proszę w tym Różańcu [tutaj wymienia się swoją prośbę].

Proszę Cię o to dla większej chwały Bożej, dla Twojej własnej czci oraz dla dobra wszystkich dusz, a szczególnie dla mojej własnej duszy.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 27

Modlitwa o pokój na świecie

O mój Jezu, błagam o Miłosierdzie dla cierpiących z powodu strasznych wojen.

Błagam, by pokój został zakorzeniony w tych udręczonych narodach, które są ślepe na prawdę o Twoim Istnieniu.

Proszę, okryj te narody Mocą Ducha Świętego, aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.

Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec straszliwych okrucieństw, ogarniających cały świat.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 28

O zjednoczenie wszystkich kościołów chrześcijańskich

O Boże Najwyższy, klękamy przed Tobą, błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi.

Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiego odstępstwa na świecie.

W naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze, błagamy Cię, daj nam Łaski, abyśmy się wzajemnie miłowali w Imię Twojego Syna umiłowanego, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Wielbimy Cię.

Kochamy Cię.

Jednoczymy się, aby walczyć o siłę do zachowania Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi podczas prób, które mogą nas czekać w przyszłych latach.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 29

Chroń praktykowanie chrześcijaństwa

O Panie mój Jezu Chryste, proszę Cię usilnie, abyś wylał Swojego Ducha Świętego na wszystkie Twoje dzieci.

Błagam Cię, abyś przebaczył tym, którzy mają w swoich duszach nienawiść do Ciebie.

Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły Ciebie czcić z godnością, by się wzniosły ponad wszelkie prześladowania.

Proszę, napełnij wszystkie Twoje dzieci Darem Swojego Ducha, aby mogły powstać z odwagą i poprowadzić Twoją Armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 30

Modlitwa o oddalenie wojny, głodu i prześladowań religijnych

Bóg Ojciec: „Modlitwa do Mnie, waszego Ojca, musi być teraz włączona do waszych codziennych modlitw poprzez tę szczególną Modlitwę Krucjaty”.

O mój Ojcze Przedwieczny, Boże Stwórco wszechświata, w Imię Twojego najdroższego Syna, błagam Cię, spraw, abyśmy Cię bardziej kochali.

Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności i przyjmij przed Twój Tron nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, by ratować Twoje dzieci na ziemi.

Skrusz serca nieczystych dusz.

Otwórz im oczy na prawdę o Twojej Miłości, aby mogli się przyłączyć do wszystkich Twoich dzieci w Raju na ziemi, który zgodnie z Twoją Boską Wolą z taką Miłością stworzyłeś dla nas.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 31

Modlitwa Łańcucha Ochrony

O mój Jezu, niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego, by zstąpił na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i pychą, by zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci.

Proszę Cię o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen, by nie wyniszczały Twoich dzieci, i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca na prawdę o Twojej Miłości.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 32

O powstrzymanie legalizacji aborcji w Irlandii

O Matko Zbawienia, módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec narzuceniu nam niegodziwego czynu aborcji.

Chroń ten święty naród od coraz głębszego pogrążania się w rozpaczy, od ciemności, która ogarnia nasz kraj.

Uwolnij nas od złego ducha, który chce zniszczyć Twoje dzieci mające się dopiero narodzić.

Módl się, żeby tamtejsi przywódcy mieli odwagę słuchać tych, którzy kochają Twojego Syna, tak by postępowali zgodnie z Nauczaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 33

Modlitwa Pieczęć Boga Żywego

Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.

Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.

Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.

Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.

Kocham Cię, drogi Ojcze.

Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 34

Mój dar postu dla Jezusa

Jezus: „Te kilka tygodni Wielkiego Postu musi być wykorzystane na przygotowanie dusz waszych i waszych braci i sióstr.

Proszę, przygotujcie się na Wielki Tydzień i Wielkanoc poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty”.

O mój Jezu, pomóż mi w mój skromny sposób naśladować Twoje Życie Ofiary, by ratować ludzkość.

Pozwól mi ofiarować Ci dar postu, jeden dzień w tygodniu podczas Wielkiego Postu, dla ratowania całej ludzkości, by mogła wejść przez Bramy Nowego Raju na ziemi.

Składam Ci, drogi Jezu, moją ofiarę z miłością i radością w sercu.

By poprzez tę ofiarę pokazać Ci wielkość mojej miłości, błagam Cię o zbawienie każdej duszy, która mogła utracić Łaskę.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 35

Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju

O mój Jezu, dopomóż mi, abym pomógł Ci ocalić resztę Twoich dzieci na ziemi.

Modlę się, byś poprzez Swoje Miłosierdzie wybawił dusze od ducha ciemności.

Przyjmij moje doświadczenia, cierpienia i smutki w tym życiu dla ocalenia dusz przed ogniem piekielnym.

Napełnij mnie Łaskami, abym ofiarował Ci te cierpienia z miłością i radością w sercu, abyśmy wszyscy złączyli się jako jedno w miłości do Trójcy Świętej i żyli z Tobą jako jedna święta rodzina w Raju.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 36

Pomóż mi czcić jedynego prawdziwego Boga

Jezu, pomóż mi, bo jestem zagubiony i zdezorientowany.

Nie znam prawdy o życiu po śmierci.

Przebacz mi, jeśli Cię obrażam, oddając cześć fałszywym bogom, którzy nie są prawdziwym Bogiem.

Uratuj mnie i pomóż mi zobaczyć prawdę z całą jasnością i ustrzeż mnie przed ciemnością mojej duszy.

Pomóż mi wejść w Światłość Twojego Miłosierdzia.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 37

Zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

O drogi Jezu, zjednocz wszystkich Swoich ukochanych wyznawców w miłości, byśmy mogli po całym świecie szerzyć prawdę o Twojej obietnicy Zbawienia Wiecznego.

Modlimy się, aby te letnie dusze, lękające ofiarować się Tobie w umyśle, ciele i duszy, porzuciły swój pancerz pychy, otworzyły swoje serca na Twoją Miłość i stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.

Przyjmij wszystkie te zagubione dusze, drogi Jezu, i pozwól nam, jako ich braciom i siostrom, naszą miłością podnieść ich z pustkowia i zabrać wraz z nami do Schronienia, Miłości i Światła Trójcy Świętej.

Składamy całą naszą nadzieję, ufność i miłość w Twoje święte Ręce.

Błagamy Cię, abyś pogłębił naszą pobożność, abyśmy mogli pomóc uratować więcej dusz.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 38

Modlitwa o ratunek dla Kościoła katolickiego

O Najświętsza Matko Zbawienia, proszę, módl się w tych trudnych czasach za Kościół katolicki i za naszego ukochanego papieża Benedykta XVI, by złagodzić jego cierpienie.

Prosimy Cię, Matko Zbawienia, abyś okryła wyświęcone sługi Boże Twoim świętym płaszczem, by otrzymali Łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób, które stoją przed nimi.

Módl się także, by opiekowali się swoimi owcami zgodnie z prawdziwym Nauczaniem Kościoła katolickiego.

O Święta Matko Boga, daj nam, Reszcie Twojego Kościoła na ziemi, Dar przywództwa, abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze do Królestwa Twojego Syna.

Prosimy Cię, Matko Zbawienia, trzymaj oszusta z dala od wyznawców Twojego Syna, którzy dążą do ochronienia swoich dusz, tak aby zdołali wejść przez Bramy Nowego Raju na ziemi.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 39

O przygotowanie dusz na Nowy Raj

O Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, proszę Cię, okryj mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł głosić z mocą Twoje najświętsze Słowo, by przygotować wszystkie dzieci Boże na Twoje Powtórne Przyjście.

Błagam Cię, Panie Jezu, o wszelkie Łaski, których potrzebuję, bym mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wierzeń i narodowości, dokądkolwiek pójdę.

Pomóż mi mówić Twoim Językiem, uspokajać biedne dusze Twoimi Ustami i kochać wszystkie dusze szczególną Bożą Miłością, która wypływa z Twojego Najświętszego Serca.

Pomóż mi ratować dusze, tak bliskie Twojemu Sercu, i pozwól mi pocieszać Cię, drogi Jezu, gdy zagubione dusze wciąż odrzucają Twoje Miłosierdzie.

Jezu, bez Ciebie jestem niczym, ale z Twoją łaskawą pomocą będę walczył w Twoje Imię, by pomóc ratować całą ludzkość.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 40

Modlitwa dla duchowieństwa dla przygotowania dusz na Powtórne Przyjście

O mój Jezu, jestem tylko pokornym sługą i potrzebuję Cię, abyś mnie prowadził, żebym mógł przygotować dusze na Twoje chwalebne Powtórne Przyjście.

Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je zgodnie z Twoją Świętą Wolą, aby zdołały wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej ludzkości poprzez Swoją Śmierć na Krzyżu.

Udziel mi Łask, których potrzebuję, abym mógł przekazać Twoje Słowo spragnionym duszom i abym nigdy nie wyrzekł się mojego obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, Któremu ślubowałem wierność przez moje święte przyrzeczenia.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 41

Za dusze niewierzących

O mój Jezu, pomóż Twoim biednym dzieciom, które są ślepe na Twoją obietnicę zbawienia.

Błagam Cię, byś z pomocą moich modlitw i cierpienia otworzył oczy niewierzącym, aby mogli zobaczyć Twoją czułą Miłość i pobiec w Twoje najświętsze Ramiona, by się schronić.

Pomóż im ujrzeć Prawdę i prosić o przebaczenie wszystkich swoich grzechów, aby mogli zostać zbawieni i jako pierwsi wejść w Bramy Nowego Raju.

Modlę się za te biedne dusze mężczyzn, kobiet i dzieci, i błagam Cię, byś odpuścił im ich grzechy.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 42

Modlitwa na post dla zablokowania jednej światowej waluty

Matka Zbawienia: „Moje dziecko, poproś Moje dzieci, by pościły przez jeden dzień, w Wielki Piątek, aby zapobiec wprowadzeniu jednej światowej waluty.

Wasze modlitwy i post mogą tego dokonać.

Gdy tylko będziecie odmawiać tę Modlitwę w czasie waszego postu, Mój Ojciec Przedwieczny powstrzyma tych ludzi od narzucenia ograniczeń, które oni planują, by móc was kontrolować”.

O Boże Najwyższy, ofiaruję Ci mój dar postu, abyś powstrzymał uścisk zła na świecie, planowany obecnie, aby pozbawić mój kraj pokarmu, łącznie z Chlebem Życia.

Przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj moich błagań za inne narody, by ochronić je przed cierpieniem, które jest teraz planowane przez antychrysta.

Zachowaj nas, drogi Panie, od tej nikczemności i chroń naszą wiarę, abyśmy mogli Ciebie czcić w wolności, której potrzebujemy, by kochać Cię i wielbić na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 43

Zbaw dusze podczas Ostrzeżenia

Boże Ojcze Wszechmogący, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, wspominając Jego Śmierć na Krzyżu dla wybawienia nas z naszych grzechów, błagam Cię, zbaw dusze, które same nie mogą się uratować i które podczas Ostrzeżenia mogą umrzeć w grzechu śmiertelnym.

W zadośćuczynieniu za cierpienia Twojego Syna umiłowanego usilnie Cię proszę, byś przebaczył tym, którzy nie są w stanie szukać Odkupienia, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić Jezusa, Twojego Syna, o Miłosierdzie, by uwolnił ich z grzechu.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 44

O siłę do obrony mojej wiary przed fałszywym prorokiem

Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twoim Nauczaniu i cały czas głosił Twoje święte Słowo.

Nigdy nie pozwól mi ulegać pokusom ubóstwiania fałszywego proroka, który będzie próbował przedstawiać siebie tak jak Ty.

Podtrzymuj moją miłość do Ciebie, by była silna.

Daj mi Łaski rozeznania, abym nigdy nie wyparł się Prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 45

Modlitwa o pokonanie złych myśli

O Jezu, wiem o Tobie bardzo mało, ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, bym pozwolił Ci przyjść do mojej duszy, abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić Twoim Pokojem.

Pomóż mi odczuć radość, pokonać wszystkie złe myśli i uczyć się rozumieć, jak Cię pocieszać, żebym mógł wejść do Twojego Nowego Raju, gdzie będę mógł żyć z Tobą życiem miłości, radości i zachwytu na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 46

Uwolnij mnie z więzów szatana

O Jezu, jestem zagubiony.

Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień złapany w sieć, z której nie potrafię się wydostać.

Ufam Tobie, Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą i uwolnisz mnie z więzów szatana i jego demonów.

Pomóż mi, bo jestem zagubiony.

Potrzebuję Twojej Miłości, która da mi siłę do uwierzenia w Ciebie i zaufania Ci, tak abym mógł zostać ocalony od tego zła i ujrzał Światło – abym wreszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 47

Rozpalcie na nowo swoją miłość do Jezusa

O Matko Najświętsza, Matko Zbawienia dla całego świata, módl się, aby moja miłość do Jezusa mogła na nowo zapłonąć.

Pomóż mi odczuć Płomień Jego Miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.

Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie się Jemu stały się silniejsze.

Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą, i pomóż mi widzieć wyraźnie Boskie Światło Prawdy, które emanuje od Twojego umiłowanego Syna, Zbawiciela całej ludzkości.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 48

Modlitwa o Łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa

O mój Jezu, udziel mi Łaski głoszenia Twojego świętego Słowa do całej ludzkości, aby dusze mogły zostać ocalone.

Wylej Swojego Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę, aby Twoje święte Słowo mogły usłyszeć i przyjąć zwłaszcza te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Pomóż mi w każdym czasie szanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać ani nie potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 49

Przysięga wierności dla duchowieństwa chrześcijańskiego

O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą i przysięgam Ci swoją miłość i wierność.

Błagam Cię, daj mi znak Twojego wezwania.

Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy.

Pobłogosław mnie Łaską Ducha Świętego, abym nie został oszukany przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Twoje Imię, lecz nie głoszą Prawdy.

Ukaż mi Prawdę.

Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł wypełniać Twoją Najświętszą Wolę.

Z pokornym sercem proszę Cię, abyś pokazał mi, w jaki sposób mogę Ci pomóc ratować dusze ludzkie.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 50

Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś

O drogi Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś.

Przebacz mi, że dotąd nie rozmawiałem z Tobą.

Pomóż mi odnaleźć pokój w tym życiu i ujrzeć prawdę o Życiu Wiecznym.

Uspokój moje serce.

Złagodź moje zmartwienia.

Obdarz mnie pokojem.

Otwórz teraz moje serce, tak abyś mógł napełnić moją duszę Twoją Miłością.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 51

O Dar Ducha Świętego

O przyjdź, Duchu Święty, wylej Twoje Dary Miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę.

Napełnij mnie Światłem Prawdy, abym mógł odróżnić Bożą Prawdę od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego aniołów.

Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia tym wszystkim, których spotykam.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 52

Modlitwa do Ojca

Mój najdroższy Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, wspominając Jego Mękę na Krzyżu, wołam do Ciebie.

Ty, Boże Najwyższy, Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje, trzymaj nasze zbawienie w Twoich świętych Dłoniach.

Obejmij wszystkie Swoje dzieci, w tym te, które Cię nie znają, i te, które Cię znają, ale się od Ciebie odwracają.

Przebacz nam nasze grzechy i ratuj nas od prześladowań szatana i jego armii.

Weź nas w Swoje Ramiona i napełnij nas nadzieją, której potrzebujemy, aby ujrzeć Drogę Prawdy.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 53

Modlitwa za Kościół katolicki

O Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, błagam Cię, daj siłę i Łaski, potrzebne, by pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, których doświadczają.

Pomóż im trzymać się Prawdy Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i aby nigdy nie zrezygnowali, nie osłabli ani nie poddali się nieprawdom dotyczącym Istnienia Najświętszej Eucharystii.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 54

Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu trzeciej wojny światowej

O Ojcze Niebieski, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, prosimy, pomóż nam w tych trudnych czasach, które mamy przed sobą.

Pomóż nam przetrzymać prześladowania planowane obecnie przez chciwych rządzących i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje kościoły i Twoje dzieci.

Drogi Ojcze, błagamy Cię, abyś pomógł wyżywić nasze rodziny i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli.

Kochamy Cię, drogi Ojcze.Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie.Ocal nas od uścisku antychrysta.

Pomóż nam przetrwać jego znamię – znamię bestii, odmawiając jego przyjęcia.

Pomóż tym, którzy Cię miłują, pozostać wiernymi Twojemu świętemu Słowu w każdym czasie, tak abyś mógł udzielić nam Łask, byśmy przetrwali w ciele i duszy.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 55

O przygotowanie się do Ostrzeżenia

O mój drogi Jezu, proszę, otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na Dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością.

Uzdolnij je, aby stały się pokorne przed Tobą i błagały o przebaczenie swoich grzechów, aby mogły stać się częścią Twojego chwalebnego Królestwa.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 56

Dla kapłanów starających się o chronienie Najświętszej Eucharystii

O drogi Ojcze, w Imię Twojego najdroższego Syna, Który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość, pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie.

Okryj mnie Najdroższą Krwią Twojego Syna i daj mi Łaski do dalszego służenia Ci w wierze, zaufaniu i czci przez resztę mojej posługi.

Nigdy nie pozwól mi odejść od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej ani od udzielania Najświętszej Eucharystii Twoim dzieciom.

Daj mi siłę do reprezentowania Ciebie i karmienia Twojej trzody w sposób, w jaki musi być karmiona Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 57

Modlitwa dla duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje wezwanie

O mój drogi Jezu, otwórz moje uszy na Twój Głos.

Otwórz moje serce na Twoje wezwanie pełne Miłości.

Napełnij moją duszę Duchem Świętym, bym mógł Cię rozpoznać w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim, o co mnie prosisz.

Pomóż mi rozpoznać prawdę, powstać, odpowiedzieć i tak podążać za Twoim Głosem, abym mógł Ci pomóc ratować dusze wszystkich ludzi.

Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.

Daj mi odwagę, bym pozwolił Ci prowadzić mnie, abym mógł przyjąć zbroję potrzebną do prowadzenia Twojego Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 58

Modlitwa na Krucjatę Nawrócenia

Matka Zbawienia: „Wzywam was, dzieci, do poświęcenia miesiąca czerwca na nawrócenie ludzkości, by sprawić, że będzie szukać zbawienia.

Nazwijcie ten miesiąc Miesiącem Krucjaty Nawrócenia i módlcie się w jedności grup modlitewnych na całym świecie (…).

Dzieci, musicie pościć jeden dzień każdego tygodnia w miesiącu czerwcu.

Musicie codziennie odmawiać Mój Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia”.

„Oto Modlitwa Krucjaty na Krucjatę Nawrócenia”.

O drogi Jezu, wołam do Ciebie, abyś objął wszystkie dzieci Boże i okrył je Twoją Najdroższą Krwią.

Niech każda kropla Twojej Krwi okryje każdą duszę, by osłaniać ją przed złym duchem.

Otwórz serca wszystkich, zwłaszcza zatwardziałych dusz i tych, którzy Cię znają, ale są splamieni grzechem pychy, aby upadli i błagali o Światło Twojej Miłości, by napełniło ich dusze.

Otwórz im oczy, by zobaczyli Prawdę, aby brzask Twojego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich, by zostali ogarnięci Promieniami Twojego Miłosierdzia.

Nawróć wszystkie dusze poprzez Łaski, o które Cię teraz proszę, drogi Jezu [podaj własną intencję].

Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci ten dar postu, przez jeden dzień w każdym tygodniu [przez ten miesiąc czerwiec], na przebłaganie za wszystkie grzechy.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 59

Przysięga na wierność Boskiej Woli

Jezus: „Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Mój Ojciec Przedwieczny przekazał ten wielki Dar dla ludzkości, Swoją Pieczęć, tak też Jego dzieci muszą przysiąc wierność Jego Boskiej Woli. Proszę wszystkie dzieci Boże, które będą maszerowały naprzód w Jego Armii, by pomóc ratować dusze wszystkich dzieci Bożych, łącznie z zatwardziałymi grzesznikami, aby złożyły tę przysięgę”.

O Boże Najwyższy, o Ojcze Niebieski, przysięgam Ci moją niezłomną wierność, by Cię czcić i być Ci posłusznym we wszystkim, co jest zgodne z Twoją Boską Wolą na ziemi.

Przez Przenajświętszą Krew Twojego umiłowanego Syna Jedynego, prawdziwego Mesjasza, oddaję Ci mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz, tak byśmy mogli się złączyć jako jedno, w Twoim Królestwie Niebieskim, które ma nadejść, aby Twoja Boska Wola wypełniła się na ziemi, tak jak w Niebie.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 60

Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

Jezus: „Dzieci Boże, przygotowujcie się na Ostrzeżenie każdego dnia, bo może ono nastąpić w każdym czasie”.

O drogi, słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny [wymień je tutaj].

Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje doświadczenia i moje modlitwy, aby uchronić ich dusze od ducha ciemności.

Niech żadne z nich, Twoich dzieci, nie zaprze się Ciebie ani nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia.

Otwórz ich serca, by się splotły z Twoim Najświętszym Sercem, tak aby mogły szukać przebaczenia, koniecznego, by uchronić się od ognia piekielnego.

Daj im szansę na zadośćuczynienie, tak aby mogły się nawrócić dzięki Promieniom Twojego Bożego Miłosierdzia.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 61

Oddal jedną światową kontrolę

O drogi Ojcze Niebieski, wspominając Ukrzyżowanie Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci, przed ukrzyżowaniem planowanym przez antychrysta i jego zwolenników, by zgładzić Twoje dzieci.

Udziel nam Łask, których potrzebujemy, by odrzucić znamię bestii, i udziel nam pomocy, której potrzebujemy, by walczyć ze złem na świecie, rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają drogą szatana.

Błagamy Cię, drogi Ojcze, byś w tych strasznych czasach chronił wszystkie Twoje dzieci i uczynił nas wystarczająco silnymi, byśmy powstali i głosili Twoje święte Słowo w każdym czasie.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 62

Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.

Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby Cię odnaleźć.

Daj mi siłę wołać teraz do Ciebie, żebym mógł się wyzwolić od ciemności wewnątrz mojej duszy.

Doprowadź mnie do Twojego Światła, drogi Jezu.

Przebacz mi.

Pomóż mi ponownie odzyskać jedność i poprowadź mnie do Twojej Miłości, Pokoju i Życia Wiecznego.

Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, żebyś mnie przyjął z umysłem, ciałem i duszą, gdy poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 63

Chroń mnie w tej wędrówce

O moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę Cię o modlitwę, aby był mi udzielany Pokarm Życia, podtrzymujący mnie w tej wędrówce, bym pomagał ratować wszystkie dzieci Boże.

Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów, aby otworzyli oczy na prawdę o śmierci Twojego Syna na Krzyżu dla zbawienia każdego dziecka i doprowadzenia ich wszystkich do Życia Wiecznego.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 64

Uratuj moich braci i siostry

O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc uratować moich braci i siostry z więzienia ciemności, w którym się znajdują.

Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.

Błagam Cię, byś im przebaczył ich grzechy, i proszę, napełnij ich dusze Duchem Świętym, aby pobiegli w Twoje Ramiona jako do schronienia, którego tak rozpaczliwie potrzebują, zanim zostaną utraceni na zawsze.

Ofiaruję Ci mój dar oddania się za takie dusze w pokornym poddaniu i dziękczynieniu.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 65

Za tych w grzechu śmiertelnym

O drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskawość dla tych wszystkich biednych dusz w grzechu, które mogą być zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.

Przebacz im ich grzechy.

Przez wzgląd na Twoją Mękę, błagam Cię o udzielenie mi tej szczególnej Łaski przebłagania za ich grzechy.

Ofiaruję się Tobie z umysłem, ciałem i duszą za pokutę, by uratować ich dusze i przynieść im Życie Wieczne.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 66

Dla duchowieństwa – Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu najświętszemu Słowu

O drogi Jezu, pomóż mi w każdym czasie pozostać wiernym Twojemu najświętszemu Słowu.

W obliczu przeciwności daj mi siłę do zachowania Prawdy Twojego Kościoła.

Napełnij mnie Łaską, bym tak udzielał świętych sakramentów, jak Ty nas nauczyłeś.

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i pozostać Ci wiernym, nawet gdy zabronią mi tego czynić.

Uwolnij mnie od więzów oszustwa, które mogą mi grozić, abym głosił prawdziwe Słowo Boże.

Okryj w tym czasie wszystkie Twoje wyświęcone sługi Swoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali odważni, wierni i niezłomni w naszym oddaniu się Tobie, nasz umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 67

Chroń moje dzieci przed królem kłamstw

Proszę, drogi Jezu, błagam Cię, chroń moje dzieci przed królem kłamstw.

Poświęcam te dzieci [wymień je tutaj] Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś przez okrycie ich Twoją Najdroższą Krwią oświecił ich dusze i bezpiecznie wziął je w Swoje kochające Ramiona, aby mogły być chronione przed wszelką krzywdą.

Proszę, byś otworzył ich serca i podczas Oświecenia Sumień napełnił ich dusze Swoim Duchem Świętym, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 68

Chroń mnie od wpływu szatana

O Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów.

Pomóż mi w każdym czasie ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Podtrzymuj mnie w mojej miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od Prawdy Jego Nauczania, bez względu na to, ile pokus zostanie przede mną postawionych.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 69

Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej Woli

Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją Boską Wolę.

Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć.

Powstrzymaj szatana od zaprzeczania prawu Twoich dzieci do Dziedzictwa ich Ojca.

Nigdy nie pozwól nam zrezygnować z walki o nasze Dziedzictwo w Raju.

Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.

Proszę Cię, drogi Ojcze, byś oczyścił ziemię Swoim Miłosierdziem i okrył nas Swoim Duchem Świętym.

Poprowadź nas do utworzenia Twojej najświętszej Armii, obdarzonej mocą do wygnania bestii na zawsze.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 70

Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało niezłomne i wierne świętemu Słowu Bożemu

O drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać podział, który ujawnia się w Twoim Kościele.

Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać niezłomnymi i wiernymi Twojemu świętemu Słowu.

Nigdy nie pozwól, by światowe ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.

Daj im Łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.

Pomóż tym wszystkim wyświęconym sługom, którzy mogą być letni w swojej miłości do Ciebie, prowadź ich i rozpal na nowo Ogień Ducha Świętego w ich duszach.

Pomóż im rozpoznać pokusy stawiane przed nimi, żeby ich rozpraszać.

Otwórz im oczy, aby w każdym czasie mogli widzieć Prawdę.

Błogosław ich, drogi Jezu, w tym czasie i okryj ich Swoją Najdroższą Krwią, aby chronić ich od krzywdy.

Daj im siłę do odparcia zwodzenia szatana, gdyby rozpraszał ich pokusą zaprzeczania istnieniu grzechu.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 71

Modlitwa o uratowanie nas od prześladowań

O Jezu, ratuj dzieci Boże od antychrysta.

Chroń nas przed planami panowania nad ziemią.

Panie, wybaw nas od prześladowań.

Chroń ciemne dusze przed antychrystem, aby mogły być odkupione w Twoich Oczach.

Pomóż nam w naszej słabości.

Umocnij nas w duchu, byśmy powstali i prowadzili się wzajemnie, maszerując w Twojej Armii ku Bramom Raju.

Potrzebuję Cię, drogi Jezu.

Kocham Cię, drogi Jezu.

Wysławiam Twoją Obecność na ziemi.

Wystrzegam się ciemności.

Wielbię Cię i oddaję się Tobie z ciałem i duszą, abyś mógł mi ukazać Prawdę Swojej Obecności, tak bym w każdym czasie zawsze ufał Twojemu Miłosierdziu.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 72

Modlitwa ucznia

Drogi Jezu, jestem gotowy, by szerzyć Twoje święte Słowo.

Daj mi odwagę, siłę i wiedzę do przekazywania prawdy, aby tak wiele dusz, jak to tylko możliwe, mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.

Weź mnie do Swojego Najświętszego Serca i okryj mnie Swoją Najdroższą Krwią, abym został napełniony Łaskami, bym szerzył nawrócenie dla zbawienia wszystkich dzieci Bożych, w każdej części świata, bez względu na to, jakie są ich wierzenia.

Zawsze Ci ufam.

Twój umiłowany uczeń.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 73

Za młode dusze, za małe dzieci

O Jezu, pomóż mi ratować dusze młodych ludzi na całym świecie.

Dzięki Twojej Łasce pomóż im zobaczyć prawdę o Twoim Istnieniu.

Przyprowadź ich do Twojego Najświętszego Serca i otwórz im oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.

Zachowaj ich od ognia piekielnego, a dzięki moim modlitwom miej Miłosierdzie nad ich duszami.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 74

O Dar rozeznania

O Matko Boga, pomóż mi przygotować moją duszę na ten Dar Ducha Świętego.

Weź mnie za rękę jak dziecko i prowadź na drodze do Daru rozeznania, poprzez Moc Ducha Świętego.

Otwórz moje serce i naucz mnie oddawać się w ciele, umyśle i duszy.

Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się o przebaczenie mi wszystkich przeszłych grzechów, aby moja dusza została oczyszczona i abym odzyskał jedność, bym mógł przyjąć ten Dar Ducha Świętego.

Dziękuję Ci, Matko Zbawienia, za Twoje wstawiennictwo i czekam z miłością w sercu na ten Dar, którego wyczekuję z radością.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 75

Dołączam mój ból do Twojego, drogi Jezu

Jezu, dołączam mój ból i cierpienie do tego, którego Ty doznałeś podczas Swojej Agonii na Kalwarii.

Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję Tobie.

Każdą obelgę i napaść słowną, których doświadczam, ofiaruję na cześć Ukoronowania Ciebie Cierniem.

Każde niesłuszne krytykowanie mnie ofiaruję na cześć upokorzenia Ciebie przed Piłatem.

Każde fizyczne udręczenie, którego doznaję z rąk innych, ofiaruję na cześć Biczowania Ciebie przy Słupie.

Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję na cześć straszliwych tortur fizycznych, których doznałeś podczas Ukoronowania Cierniem, kiedy przebili Twoje Oko.

Za każdym razem, kiedy Cię naśladuję, przekazuję Twoje Nauczanie i kiedy szydzą ze mnie w Twoje Imię, pozwól mi pomóc Ci w drodze na Kalwarię.

Pomóż mi pozbyć się pychy i nigdy nie lękać się przyznać, że Cię kocham, drogi Jezu.

A gdy wszystko w moim życiu będzie się wydawało beznadziejne, drogi Jezu, pomóż mi być odważnym dzięki wspomnieniu, jak Ty dobrowolnie pozwoliłeś, aby Cię ukrzyżowano w tak podły i okrutny sposób.

Pomóż mi powstać i być uznanym za prawdziwego chrześcijanina, prawdziwego żołnierza w Twojej Armii, pokornego i skruszonego w sercu na wspomnienie Ofiary, której dokonałeś dla mnie.

Trzymaj mnie za rękę, drogi Jezu, i pokaż mi, jak moje własne cierpienie może pobudzić innych do przyłączenia się do Twojej Armii podobnie myślących dusz, które Cię kochają.

Pomóż mi przyjąć cierpienie i ofiarować je Tobie jako dar dla ratowania dusz w tej ostatecznej walce przeciwko tyranii złego ducha.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 76

Modlitwa ateisty

Jezu, pomóż mi przyjąć Miłość Boga, gdy jest mi okazywana.

Otwórz moje oczy, mój umysł, moje serce i moją duszę, abym mógł zostać zbawiony.

Pomóż mi uwierzyć, napełniając moje serce Twoją Miłością.

Potem podtrzymuj mnie i ocal mnie od męki wątpliwości.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 77

Za Wielką Brytanię

O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże Stwórco człowieka, proszę, wysłuchaj mojej modlitwy.

Błagam Cię, uratuj Wielką Brytanię z uścisku zła i dyktatury.

Proszę, abyś zjednoczył nas wszystkich, ze wszystkich religii, wierzeń i ras, jako jedną rodzinę w Twoich Oczach.

Daj nam siłę do zjednoczenia się w oporze przeciwko wszelkim przepisom prawnym wprowadzanym, by zakazać Twojego Nauczania.

Daj nam siłę i odwagę, byśmy nigdy Cię nie opuścili i poprzez nasze modlitwy pomogli ratować wszystkie Twoje dzieci.

Doprowadź wszystkich moich braci i siostry do jedności, abyśmy oddali hołd Twojej obietnicy przyniesienia nam Życia Wiecznego i wejścia do Twojego Raju.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 78

Zachowaj mnie od złego ducha

O Jezu, chroń mnie od mocy szatana.

Zabierz mnie do Twojego Serca, kiedy wyzwalam się z całego mojego przywiązania do niego i jego nikczemnych dróg.

Poddaję moją wolę i przychodzę przed Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem.

Składam moje życie w Twoje święte Ręce.

Zachowaj mnie od złego ducha.

Uwolnij mnie i zabierz mnie do bezpiecznej przystani Twojego Schronienia teraz i na zawsze.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 79

Za dwa miliardy zagubionych dusz

Jezus: „Moja szczerze umiłowana córko, Misja ratowania tych dwóch miliardów dusz, które odrzucą Moją Rękę Miłosierdzia, musi stanowić część codziennej modlitwy dla tych wszystkich, którzy nazywają siebie krzyżowcami Boga”.

O drogi Jezu, błagam Cię, abyś wylał Swoje Miłosierdzie na zagubione dusze.

Przebacz im, że Cię odrzucają, i posłuż się moją modlitwą i cierpieniem, abyś przez Swoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują do uświęcenia swoich dusz.

Proszę Cię o Dar łaskawości dla ich dusz.

Proszę Cię o otwarcie ich serc, aby poszli do Ciebie i poprosili Cię o napełnienie ich Duchem Świętym, tak aby mogli przyjąć prawdę o Twojej Miłości i na zawsze żyli z Tobą i wszystkimi z Bożej rodziny.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 80

Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

O drogi Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Proszę usilnie o łaskawość dla tych, którzy są w grzechu śmiertelnym.

Ofiaruję Ci moje własne cierpienia i trudności, abyś otworzył Swoje Serce i przebaczył im ich grzechy.

Proszę, abyś okrył Swoją Najdroższą Krwią wszystkich ze złymi zamiarami w duszach, aby mogli zostać całkowicie obmyci ze swoich nieprawości.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 81

O Dar Komunii Świętej

O Hostio Niebiańska, nasyć moje ciało pokarmem, którego ono potrzebuje.

Napełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa.

Obdarz mnie Łaskami, bym wypełniał Świętą Wolę Boga.

Napełnij mnie pokojem i ciszą, które pochodzą z Twojej świętej Obecności.

Nigdy nie pozwól mi wątpić w Twoją Obecność.

Pomóż mi przyjąć Cię w Ciele i Duszy, i aby Łaski udzielone przez Najświętszą Eucharystię pomogły mi głosić Chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Oczyść moje serce.

Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy otrzymuję ten wielki Dar Najświętszej Eucharystii.

Udziel mi Łask i dobrodziejstw, jakimi On obdarza wszystkie dzieci Boże, i udziel mi ochrony przed płomieniami czyśćcowymi.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 82

O zwycięstwo Reszty Kościoła

Jezu, Królu i Zbawicielu świata, Tobie przysięgamy naszą cześć, naszą wierność i uczynki, by wszystkim głosić Twoją Chwałę.

Pomóż nam nabrać siły i zaufania, by powstać i głosić Prawdę w każdym czasie.

Nigdy nie pozwól nam słabnąć ani opóźniać się w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.

Ofiarujemy nasze oddanie się, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy dalej podążać ciernistą drogą ku Bramom Nowego Raju.

Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz umiłowany Zbawicielu i Odkupicielu.

Łączymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.

Wylej na nas Swoją Łaskę ochrony.

Okryj nas Swoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali napełnieni odwagą i Miłością, by powstać i głosić prawdę o Twoim Nowym Królestwie.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 83

O złagodzenie kar

O drogi Ojcze, Boże Najwyższy, my, Twoje biedne dzieci, padamy przed Twoim chwalebnym Tronem w Niebie.

Błagamy Cię, byś uwolnił świat od zła.

Błagamy o Twoje Miłosierdzie dla dusz tych, którzy sprowadzają straszliwe doświadczenia na Twoje dzieci na ziemi.

Prosimy, przebacz im.

Prosimy, usuń antychrysta, gdy tylko się ujawni.

Prosimy Cię, drogi Panie, byś złagodził Swoją karzącą Rękę.

Błagamy Cię, przyjmij w zamian nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby ulżyć w tym czasie cierpieniu Twoich dzieci.

Ufamy Tobie.

Czcimy Ciebie.

Dziękujemy Ci za wielką ofiarę, której dokonałeś, zsyłając Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wybawił nas od grzechu.

Ponownie witamy Twojego Syna jako Zbawiciela ludzkości.

Prosimy, chroń nas.

Zachowaj nas od krzywd.

Pomóż naszym rodzinom.

Zmiłuj się nad nami.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 84

O oświecenie dusz elit, które rządzą światem

O drogi Jezu, błagam Cię o oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

Ukaż im dowód Twojego Miłosierdzia.

Pomóż im mieć otwarte serca i okazać prawdziwą pokorę dla uczczenia Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją Śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.

Pomóż im rozpoznać, Kto jest ich prawdziwym Twórcą, Kto jest ich Stworzycielem, i napełnij ich Łaskami, by zobaczyli Prawdę.

Proszę, powstrzymaj ich plany krzywdzenia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobory żywności, przymusowe adopcje niewinnych dzieci i rozbijanie rodzin, aby to nie nastąpiło.

Uzdrów ich.

Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich do Wnętrza Twojego Serca, aby uchronić ich od sideł złego ducha.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 85

O uratowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki z rąk oszusta

O drogi Jezu, okryj nasz naród Swoją najcenniejszą ochroną.

Przebacz nam nasze grzechy przeciwko przykazaniom Bożym.

Pomóż Amerykanom powrócić do Boga.

Otwórz ich umysły na prawdziwą drogę Pana.

Otwórz ich zatwardziałe serca, aby przyjęli Twoją Rękę Miłosierdzia.

Pomóż temu narodowi powstać przeciw bluźnierstwom, które mogą zostać nam narzucone, aby zmusić nas do wyparcia się Twojej Obecności.

Błagamy Cię, Jezu, abyś nas uratował, chronił od wszelkiej szkody i trzymał nasz naród w Twoim Najświętszym Sercu.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 86

Uwolnij mnie od męki wątpliwości

Staję przed Tobą zdezorientowany, niepewny i sfrustrowany, drogi Jezu, ponieważ niepokoi mnie prawda, którą głosisz w Swoich Orędziach.

Przebacz mi, jeśli Cię skrzywdziłem.

Przebacz mi, jeśli nie potrafię Cię usłyszeć.

Otwórz mi oczy, abym zobaczył właśnie to, co jest Tobie potrzebne, bym ja to zrozumiał.

Błagam Cię, udziel mi Mocy Ducha Świętego, aby pokazać mi prawdę.

Kocham Cię, drogi Jezu, i błagam Cię, abyś uwolnił mnie od męki wątpliwości.

Pomóż mi odpowiedzieć na Twoje wezwanie.

Przebacz mi, jeśli Cię obraziłem, i przyprowadź mnie bliżej Twojego Serca.

Prowadź mnie do Twojego Nowego Królestwa i udziel mi tej Łaski, żebym przez moje modlitwy i cierpienia mógł pomóc Ci ocalić dusze, tak cenne dla Twojego Najświętszego Serca.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 87

Chroń nasz naród od zła

O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.

Zachowaj nas od dyktatury.

Chroń nasz naród przed pogaństwem.

Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.

Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.

Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.

Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.

Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.

Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.

Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.

Ratuj nas od sideł złego ducha.

Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 88

Za dusze po Ostrzeżeniu

O Najświętsze Serce Jezusa, okaż Łaskę nam wszystkim, biednym grzesznikom.

Oświeć serca z kamienia, tak rozpaczliwie poszukujące przewodnictwa.

Przebacz im ich nieprawości.

Pomóż im, przez Swoją Miłość i Miłosierdzie, odnaleźć ją w sercach, aby zrozumiały Twój wielki Dar Odkupienia.

Błagam Cię, abyś przebaczył wszystkim duszom, które odrzucają Bożą Prawdę.

Okryj je Swoim Światłem, drogi Jezu, aby ono uczyniło je ślepymi na nikczemność i sidła diabła, który będzie próbował oderwać je od Ciebie na wieczność.

Błagam Cię, byś dał siłę wszystkim dzieciom Bożym, aby były wdzięczne za Twoje Wielkie Miłosierdzie.

Proszę, abyś otworzył drzwi do Twojego Królestwa wszystkim zagubionym duszom, które błąkają się po ziemi w stanie bezradności i beznadziei.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 89

Dla nieszczęsnych grzeszników

Drogi Jezu, pomóż mi, biednemu, nieszczęsnemu grzesznikowi, przyjść do Ciebie ze skruchą w duszy.

Oczyść mnie z grzechów, które zniszczyły moje życie.

Daj mi Dar nowego życia, wolnego od kajdan grzechu, i wolność, której moje grzechy mnie pozbawiają.

Odnów mnie w Świetle Swojego Miłosierdzia. Przytul mnie do Swojego Serca.

Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł się stać bliskim Tobie i aby moja miłość do Ciebie zapłonęła.

Zmiłuj się nade mną, Jezu, i zachowaj mnie wolnym od grzechu.

Uczyń mnie godnym wejścia do Twojego Nowego Raju.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 90

Dziękczynienie za Twoje najchwalebniejsze Powtórne Przyjście

O mój Jezu, oddaję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.

Ty, mój Zbawicielu, narodziłeś się, aby dać mi Życie Wieczne i uwolnić mnie z grzechu.

Ofiaruję Ci moją miłość, moje podziękowania i moje uwielbienie, gdy przygotowuję swoją duszę na Twoje wielkie Przyjście.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 91

Spraw, bym pozostał wierny swojej wierze

Modlitwa dana szczególnie na czas prześladowań.

O Najświętsza Matko Zbawienia, chroń mnie w potrzebie, kiedy będę musiał zmierzyć się ze złem.

Pomóż mi bronić Słowa Bożego z siłą i odwagą, bez jakiegokolwiek lęku w duszy.

Módl się, abym pozostał wierny Nauczaniu Chrystusa i bym mógł całkowicie i w pełni poddać moje lęki, moje zmartwienia i mój smutek.

Pomóż mi, abym mógł nieustraszenie iść naprzód tą samotną drogą, by głosić Prawdę świętego Słowa Bożego, nawet wtedy, gdy wrogowie Boga uczynią to zadanie prawie niewykonalnym.

O Matko Najświętsza, proszę, by przez Twoje wstawiennictwo wiara wszystkich chrześcijan pozostała silna przez cały czas podczas prześladowań.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 92

O Łaskę wytrwałości

O drogi Jezu, proszę Cię o Dar wytrwałości.

Błagam Cię, obdarz mnie Łaskami, których potrzebuję, by zachować Twoje najświętsze Słowo.

Proszę Cię, uwolnij mnie od wszelkich utrzymujących się wątpliwości.

Proszę Cię, napełnij moją duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością.

Pomóż mi zachować godność, kiedy jestem znieważany w Twoje Święte Imię.

Uczyń mnie silnym i osłoń mnie Łaską, abym szedł naprzód, nawet gdy jestem zmęczony i brakuje mi sił, i kiedy staję w obliczu wszystkich udręk, które mnie czekają, gdy pracuję niestrudzenie, aby pomóc Ci ratować ludzkość.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 93

O Łzy Nawrócenia

O mój umiłowany Jezu, jesteś blisko mojego serca.

Jestem jedno z Tobą.

Kocham Cię.

Miłuję Cię.

Daj mi odczuć Twoją Miłość.

Daj mi odczuć Twój ból.

Daj mi odczuć Twoją Obecność.

Udziel mi Łaski pokory, abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi – takiego, jakie jest w Niebie.

Udziel mi Łez Nawrócenia, abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie, jako prawdziwy uczeń, żeby pomóc Ci w Twojej Misji ratowania każdej pojedynczej duszy na ziemi, zanim przyjdziesz ponownie, by sądzić żywych i umarłych.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 94

O uleczenie umysłu, ciała i duszy

O drogi Jezu, padam przed Tobą znużony, chory, w bólu i z tęsknotą za usłyszeniem Twojego Głosu.

Pozwól, aby dotknęła mnie Twoja Boska Obecność, tak abym został zalany Twoim Boskim Światłem w moim umyśle, ciele i duszy.

Ufam Twojemu Miłosierdziu.

Oddaję Ci całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o udzielenie mi Łaski zaufania Ci, tak abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, abym ponownie odzyskał jedność i bym mógł podążyć Drogą Prawdy i pozwolić Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

Amen.

Modlitwa Krucjaty 95

O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

O Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, gdy walczę o znalezienie czasu na modlitwę.

Pomóż mi podarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na jaki zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.