Strona główna » Religia i duchowość » Przesłanie Matki Bożej z Medziugorja

Przesłanie Matki Bożej z Medziugorja

4.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-66099-10-4

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Przesłanie Matki Bożej z Medziugorja

Książka zawiera uporządkowany tematycznie wybór orędzi Matki Bożej z Medziugorja oraz kilka podstawowych tekstów dotyczących objawień. Medjugorje - przesłanie Królowej Pokoju.

 

Spis treści

Maryja z Nazaretu, Matka Chrystusa

Szczególne miejsce Maryi we wspólnocie Kościoła

 

Objawienia w Medziugorju

Historia objawień

Medziugorje

Widzący

Stanowisko Kościoła

Tajemnice

Orędzia

 

Obecność Maryi w Medziugorju, Jej orędzie pokoju

 

Najważniejsze orędzia i wezwania Królowej Pokoju

Bóg

Wiara

Pokój

Nawrócenie

Modlitwa

Pokuta

Msza Święta

Post

Spowiedź

Pismo Święte

Różaniec

 

Szczególne orędzia dotyczące życia duchowego

Życie duchowe

Wolna wola, rozeznanie dobra i decyzje

Przebaczenie

Pojednanie

Wyrzeczenia i ofiary

Łaska Boża i Boże błogosławieństwo

Świętość

Otwarcie się na Ducha Świętego

Oddanie się Bogu i Maryi

Modlitwa w intencjach Matki Bożej

Niepokalane Serce Maryi

Najświętsze Serce Jezusa

Zjednoczenie z Jezusem, wola Boża

Krzyż Chrystusa i Jego męka a nasze krzyże

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pokora

Cierpienia i choroby

Problemy, trudności, doświadczenia

Pokusy i próby

Słabości

Grzech

Uzdrowienie wewnętrzne

Matczyny płaszcz Matki Bożej

Nadzieja i radość

Miłość

Świadectwo

 

Wybór orędzi Matki Bożej na różne tematy

Niewierzący, nasza modlitwa za nich i nasz przykład

Nawrócenie grzeszników

Czas łaski

Raj

Kościół – wspólnota wierzących

Księża, kapłani

Ojciec Święty

Rodzina

Grupy modlitewne

Dzieci

Młodzi

Chorzy

Uzdrowienia

Dusze w czyśćcu

Święci

Niebo

Piekło

Poświęcone przedmioty i woda święcona

Kościół – budynek

Jałmużna i uczynki miłosierdzia

Łaski od Boga

Błogosławieństwo kapłańskie i Matki Bożej

Adwent i Wielki Post

Nowenny

Pierwszy piątek i sobota miesiąca

Różne tak zwane objawienia prywatne

Znaki tego czasu

Klękanie

Świat

Przyroda, natura

Szatan

Modernizm

Konsumpcjonizm i materializm, prawdziwe wartości

Alkohol, papierosy, telewizja

Aborcja

Reinkarnacja i wschodnie medytacje

Religie w świecie

 

Medziugorje

Objawienia Matki Bożej

Orędzia

Widzący

Parafia w Medziugorju

Pielgrzymi

Medziugorje jako miejsce modlitwy

Wiara w objawienia, znak na ich potwierdzenie

Święto Królowej Pokoju

Uznanie objawień przez Kościół

 

Obecność Maryi oraz jej życie

Pokój na świecie

 

Tajemnice medziugorskie, przyszłość Kościoła i świata

„Istnieją tajemnice”

„To jest szczególny czas”

Władza szatana zostanie zniszczona

Ujawnienie tajemnic i pergamin

Pierwsze tajemnice – ostrzeżenia dla Medziugorja i świata

Wielki znak

Czas oczyszczenia i kary

„Przyśpieszcie wasze nawrócenie…”

 

Czas pokoju, triumf Niepokalanego Serca Maryi

Polecane książki

Poradnik do gry Life is Strange: Before the Storm to solucja, opis przejścia oraz wykaz wszystkich sekretów, znajdziek i graffiti. Solucja zawiera pełny zbiór dostępnych epizodów. Ważne wybory, decyzje, konsekwencje i skutki umieściliśmy na osobnych stronach. Szczegółowy opis przejścia i solucja, a ...
Praca w sektorze budowlanym wiąże się z potrzebą znajomości terminów branżowych. Wiedza o tym m.in. co powinien zawierać projekt budowy, jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości oraz co to jest służebność przesyłu może często uchronić przed nieporozumieniami, a nawet przed sporami w sądzie. Nie...
Ponadczasowe opowiadanie grozy Edgara Allana Poe w dwóch wersjach językowych - angielskiej oraz polskiej. Pozwala ono czytać tekst oryginalny, wydany w języku angielskim w roku 1846, a także zapoznać się z jednym z najlepszych jego tłumaczeń na język polski - tłumaczeniem Bolesława Leśmiana. Czyt...
Terapię seniorów można oprzeć na filozofii Dekalogu Zdrowego Trybu Życia i metodzie: Pamiętając o Wczoraj, Opiekując się Dzisiaj. Z e-booka dowiesz się, jaki jest gotowy scenariusz terapii zajęciowej i jaki może odnieść skutek....
To ja, Adela. Koń prawie jak wszystkie inne, z jedną malutką cechą szczególną: mam róg na głowie. Na szczęście u Norberta, gospodarza, który przygarnął mnie do swojej zagrody, nikt nie robi z tego sensacji. Każdy ma tu swoje małe wady! I wszystko toczyło się w najlepsze aż do pr...
Fabularna modlitwa Dedykuję: Prezydenckiej Parze Rzeczypospolitej, Ks. infułatowi Romanowi Indrzejczykowi, Andrzejowi Przewoźnikowi, Stanisławowi Mikkemu i Wszystkim Męczennikom zbrodni Smoleńskiej „On nie zauważył tej swojej fizyczne śmierci, podobnie jak wcześniejszej duchowej. Z tego powodu śm...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Jerzy Gwiazda

Przesłanie Matki Bożej z Medziugorja

Wybór orędzi Matki Bożej uporządkowany tematycznie

O Medziugorju, tajemnicach i inne zestawienia

KRÓTKI WYBÓR TEKSTU

Warszawa 2018

Orędzia Matki Bożej z Medziugorja http://medziugorje.oredzia.net strona internetowa z najnowszymi orędziami oraz przesłaniem Matki Bożej

Fundacja pro Maria et VeritateAl. Jerozolimskie 85 lok. 2102-001 Warszawa

Warszawa 2018Poprawione wydanie książki przygotowanej pierwotnie w 2012 roku

Zebrał i opracował: Jerzy Gwiazda

Na okładce umieszczono zdjęcie krzyża ustawionego przez wiernych na Wzgórzu Objawień w Medziugorju. Grafika w odcieniach szarości na początku kilku rozdziałów to dobrze znane obiekty religijne w Medziugorju lub okolicach.

ISBN 978-83-943694-8-4 ISBN ebook 978-83-66099-10-4

„Zapraszam was. Potrzebuję was. Wybieram was. Jesteście ważni”

(czerwiec 1981)

„Wzywam was, drogie dzieci, byście teraz pojęli znaczenie mojego przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę uratować wszystkie dusze i przekazać je Bogu”

(25 sierpnia 1991)

„Pragnę was prowadzić drogą, która prowadzi do Jezusa i waszego zbawienia. Moje małe dzieci, jedynie w Bogu możecie znaleźć zbawienie”

(25 grudnia 2009)

Maryja z Nazaretu, Matka Chrystusa

Prosta dziewczyna z Palestyny, z Nazaretu, o imieniu Maryja, już przed wiekami została wybrana przez Opatrzność na Matkę Syna Bożego. Żyje na ziemi w ostatnich latach przed naszą erą i w jej początkach. Już od pierwszych chwil swojego istnienia jest obdarzona nadzwyczajną łaską Boga – mocą przewidzianych przyszłych zasług Jej Syna, Zbawiciela, zostaje zachowana od grzechu pierworodnego, ciążącego na ludzkości od czasu wygnania Adama i Ewy z raju. Zostaje obdarzona łaską niepokalanego, bezgrzesznego poczęcia. Maryja jest pełna łaski, jest nową Ewą, od początku Jej życia w nadzwyczajny sposób towarzyszy Jej łaska Wszechmogącego. Maryja jest przybytkiem Ducha Świętego.

Kiedy ma kilkanaście lat, anioł Gabriel przychodzi do Niej i pozdrawia ją: „Raduj się, pełna łaski, Pan z Tobą”. Oznajmia Maryi Wolę Boga: oto za sprawą Ducha Świętego pocznie Ona i porodzi Syna Najwyższego, któremu nada imię Jezus. Maryja wypowiada swoje «tak», i staje się Matką Boga, przyjmuje w pokorze Jego wolę. Przed poczęciem jest Dziewicą i po poczęciu pozostaje Nią, jest Zawsze Dziewicą. Jest wybraną przez Boga, jest błogosławioną między wszystkimi niewiastami.

(… WIĘCEJ W WERSJI PEŁNEJ…)

Szczególne miejsce Maryi we wspólnocie Kościoła

Od czasu swojego wniebowzięcia Maryja towarzyszy Kościołowi w szczególny sposób. Jest już Królową Nieba – Królową Aniołów oraz Królową Wszystkich Świętych. Jest Orędowniczką – wstawia się za nami wszystkimi, modli się do Boga o dary dla ludu pielgrzymującego, prosi Go we wszystkich naszych potrzebach. Jest Pośredniczką wielu łask, więzią pomiędzy człowiekiem a Bogiem – prowadzi do Jezusa, jedynego, który daje nam Zbawienie, który łącząc w sobie naturę Bożą i ludzką, pojednał ludzkość z Bogiem. Jest Matką łaski Bożej, wspomożeniem wiernych. Jest Matką Kościoła, Królową rodzin i Królową Pokoju.

(… WIĘCEJ W WERSJI PEŁNEJ…)

Objawienia w Medziugorju

Historia objawień

Medziugorje jest niewielką wioską położoną na południu Europy, w Bośni i Hercegowinie. W czerwcu 1981 roku sześciorgu dzieciom zaczęła się na terenie tamtejszej parafii objawiać Matka Boża. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego trojgu z nich Maryja objawia się codziennie, pozostałym trojgu przestała się już objawiać każdego dnia, a objawia się bądź raz w roku, bądź raz w miesiącu. Osoby widzące Matkę Bożą i rozmawiające z Nią, na początku objawień były w wieku od 10 do 16 lat, dziś są już dorosłe, żyją w małżeństwach, mają swoje rodziny.

Medziugorje

Medziugorje stało się znaczącym miejscem na mapie światowego ruchu pielgrzymkowego. Centrum codziennego życia religijnego stanowi tam wieczorna Msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba. Miejscami modlitwy są też Podbrdo – Wzgórze Objawień, oraz Križevac – Góra Krzyża. Do Medziugorja przybywają liczni pielgrzymi – osoby świeckie, jak również duchowne, zarówno indywidualnie, jak i w grupach zorganizowanych. Medziugorje w ciągu trzydziestu pięciu lat objawień odwiedziło już łącznie kilkudziesięciu biskupów, w tym kilku kardynałów, dziesiątki tysięcy osób duchownych, miliony wiernych świeckich. Jest ono dla pielgrzymów miejscem modlitwy i nawrócenia, miejscem powrotu do wiary i pogłębienia relacji z Bogiem. Potwierdzają to niezliczone wręcz świadectwa.

Widzący

Matka Boża określa siebie Królową Pokoju, przynosi światu wezwanie do powrotu do Boga, przesłanie pokoju. Przekazuje je za pośrednictwem widzących, którym się ukazuje. Są nimi Mirjana Dragićević, Ivanka Ivanković, Jakov Čolo, Ivan Dragićević, Vicka Ivanković oraz Marija Pavlović. Widzący z Medziugorja wielokrotnie poddawani byli badaniom naukowym, które wykluczyły oszustwo, złudzenia, patologiczne halucynacje oraz czysto naturalne wyjaśnienie badanych zjawisk.

Stanowisko Kościoła

Oficjalne, obowiązujące do dziś stanowisko Kościoła wobec wydarzeń w Medziugorju zawarte jest w Oświadczeniu z Zadaru, wydanym przez Episkopat byłej Jugosławii w kwietniu 1991 roku. Kościół wstrzymuje się dotychczas z ostatecznym osądem wydarzeń, potwierdzającym autentyczność objawień bądź uznającym je za fałszywe. Każdy wierny może więc udać się tu z pielgrzymką, a także świadczyć o dobru i nawróceniu, jakie dokonuje się za przyczyną Matki Bożej z Medziugorja. Ostatnio objawienia medziugorskie zbadała komisja powołana w marcu 2010 roku przez papieża Benedykta XVI, wyniki badań nie zostały jeszcze publicznie ogłoszone. Trzeba tu zaznaczyć, że Kościół wciąż przygląda się objawieniom medziugorskim, trwającym już od ponad trzydziestu lat, i nie widzi w nich nic niezgodnego z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej. Warto też zauważyć, iż istnieje już ogrom świadectw nawróceń i innych łask doznanych za sprawą Medziugorja.

Tajemnice

Od początku objawień Matka Boża przekazuje widzącym tajemnice. Docelowo każdy z widzących ma ich otrzymać po dziesięć.

(… WIĘCEJ W WERSJI PEŁNEJ…)

Obecność Maryi w Medziugorju, Jej orędzie pokoju

Pierwszym przesłaniem Matki Bożej jest sama Jej obecność, a także fakt przekazywania przez Nią orędzi.

„Módlcie się, byście mogli pojąć, co Bóg pragnie wam powiedzieć przez moją obecność i przez orędzia, które do was kieruję” (25.11.1991).

(… WIĘCEJ W WERSJI PEŁNEJ…)

Najważniejsze orędzia i wezwania Królowej Pokoju

„Pokój, pokój, pokój! Pojednajcie się! Pokój musi zapanować między człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi” (26.06.1981).

Bóg

Jeden jest Bóg. „Jest tylko jeden Bóg i jedna wiara” (29.06.1981), „musicie wiedzieć, że jest tylko jeden Bóg i tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus” (1984).

Miłość Boga. „Nie jesteście świadomi, jak wielką miłością Bóg was miłuje” (28.03.1988), „Bóg jest miłością!” (2.03.2006).

Decyzja przyjęcia Boga. „Zdecydujcie się poważnie na Boga, ponieważ wszystko inne jest przemijające. Tylko Bóg jest nieprzemijający!” (25.05.1989). „Nie oszukujcie się, że możecie bez Niego, ani kroku, dzieci moje” (2.09.2006), „wzywam was do całkowitego oddania się Bogu” (25.03.1989), „zdecydujcie się od dzisiaj na poważnie poświęcić czas Bogu” (25.10.1989).

Bóg na pierwszym miejscu. „Umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosławił (25.02.2005). „Umieśćcie Boga w swoich rodzinach na pierwszym miejscu, by On dał wam pokój i by was obronił” (25.12.1991).

Tylko w Bogu jest zbawienie. „Bóg pragnie was zbawić i zsyła wam orędzia przez ludzi, przyrodę i liczne rzeczy (…), byście zrozumieli, że powinniście zmienić kierunek waszego życia” (25.03.1990). „Bóg, wasz Ojciec, jest jedyną drogą, prawdą i życiem” (2.02.1990), „bez Niego nie ma przyszłości ani radości, a nade wszystko nie ma zbawienia wiecznego” (25.04.1997), „Bóg jest bezgranicznym dobrem” (2.11.2007).

Przymioty i tytuły Boga. Trójca Święta. „Najwyższy” (25.10.1994), „Wszechmogący” (29.03.1984), „Stworzyciel” (25.08.1988), „Pan” (3.01.1985).Ojciec. „Wierzcie i módlcie się, aby Ojciec pomnożył w was wiarę” (25.04.1988). Jezus, Syn Boży. „Chrystus” (20.12.1984), „Zbawiciel” (25.09.1993), „Król nieba i ziemi” (25.12.2006), „Król Pokoju” (25.12.2009).Duch Święty. „Módlcie się, by Duch Święty oświecał was i prowadził na drodze świętości.” (25.06.2005).

„Bóg (…) przychodzi z pomocą wszystkim” (4.03.1982). „Pragnę (…), by Bóg był wszystkim dla każdego z was” (25.09.1989).

Wiara

Potrzeba wiary. „Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu” (25.02.2000), „najważniejsze jest wierzyć” (1983 lub wcześniej), „wiara jest podstawą, z której wszystko wypływa” (31.12.1981).

Wiara świata. „Światu jest potrzebne uzdrowienie wiary w Boga Stworzyciela” (25.03.1997). „Trzeba, żeby świat się zbawił, kiedy jest jeszcze czas, niech mocno modli się i niech ma ducha wiary” (29.11.1981).

Rozbudzenie wiary. „Moje dzieci! Czyż nie widzicie, że wiara zaczyna gasnąć i że jest koniecznym rozbudzić wiarę w ludziach?” (21.01.1982). „Wielu ludzi chodzi do kościoła tylko z przyzwyczajenia. Trzeba rozbudzić wiarę” (wiosna 1982). „Jest wielu z ludu chrześcijańskiego, którzy żyją jak poganie. Wciąż jest zbyt mało prawdziwych wierzących” (1984-1985), „szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary” (5.06.2011).

(… WIĘCEJ W WERSJI PEŁNEJ…)

Szczególne orędzia dotyczące życia duchowego

„Musimy kroczyć i postępować w życiu duchowym, poruszeni tymi orędziami” (1986).

Życie duchowe

Znaczenie życia duchowego. „Troszczycie się o wszystko inne, a o duszę i o życie duchowe najmniej. Przebudźcie się z męczącego snu waszej duszy i powiedzcie Bogu z całej siły «tak». Zdecydujcie się na nawrócenie i świętość.” (25.03.2001). „Małe dzieci, wciąż jesteście przywiązani do rzeczy ziemskich, a mało do życia duchowego”(25.01.2002). „Latami wzywam was i zachęcam do głębokiego życia duchowego i prostoty, a wy jesteście tacy zimni” (25.12.1989).

Dar Ducha Świętego. „Najważniejsze w życiu duchowym jest prosić o dar Ducha Świętego. Kiedy przychodzi Duch Święty, nastaje pokój. Kiedy to następuje, wszystko wokół was się zmienia. Rzeczy zmienią się” (10.1984), „wzywam was do duchowej odnowy. Módlcie się, małe dzieci, by zamieszkał w was w pełni Duch Święty” (25.05.2000).

Centrum życia duchowego. „Msza, najwznioślejszy i najmocniejszy akt waszej modlitwy, niech będzie centrum waszego życia duchowego” (2.08.2008).

„Pragnę szczególnie, byście wyrzekli się rzeczy, do których jesteście przywiązani, a które szkodzą waszemu życiu duchowemu” (25.02.1990). „Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu (…). W ten sposób Bóg może przeze mnie prowadzić was w głębię życia duchowego” (25.07.1988)

„Pracujcie i przemieniajcie swoje serca, by w waszych sercach zamieszkał nowy duch od Boga” (15.04.1985). „Z wiarą, modlitwą i miłością wspinajcie się na górę zbawienia” (2.08.2008).

Wolna wola, rozeznanie dobra i decyzje

Wolność człowieka. „Bóg dał każdemu wolną wolę, by mógł podejmować decyzje” (22.03.1984). „Bóg dał wszystkim wolność, którą ja z miłością szanuję i poddaję się w pokorze waszej wolności” (25.11.1987), „pragnę, by wasze decyzje były wolne przed Bogiem, ponieważ On dał wam wolność” (25.11.1989).

Poznanie dobra. Ukierunkowanie wolności. „Przez duchową wolność woli, którą dał wam Ojciec Niebieski, jesteście wezwani, by samemu rozpoznawać prawdę, dobro lub zło” (2.01.2011). „Bóg was stworzył z wolną wolą, byście poznali i wybrali: życie albo śmierć” (2.07.2006).

Matczyna pomoc. „Ja jako Matka, z matczyną miłością, pragnę wam pomóc w poznaniu i w wyborze życia” (2.07.2006). „Nie zapomnijcie, małe dzieci: wasza wolność jest waszą słabością, dlatego podążajcie za moimi orędziami z powagą” (25.02.2007). „Sercem słuchajcie moich orędzi, byście rozpoznali, co macie czynić i jak znaleźć drogę do życia” (18.03.2003).

„Bóg każdemu człowiekowi daje poznać dobro i zło. Ja wzywam was do światłości” (14.03.1985). „Pragnę, by ten czas był czasem decyzji (…). Wasze decyzje są mało stanowcze!” (19.08.1988).

Przebaczenie

Jezus przebacza. „Bóg dał wam miłość i pokazał wam, jak powinniście sobie przebaczać i się miłować” (2.02.1990). „Tylko miłość przebacza wszystko, tak jak mój Syn przebacza, Jego naśladujcie” (2.09.2009). „Zobaczcie swoje grzechy i módlcie się o przebaczenie” (2.11.2010), „każdego dnia modlę się do mojego Syna, by przebaczył grzechy świata” (31.12.1981).

Przebaczenie. „Matczynym sercem wzywam was, byście nauczyli się przebaczać, całkowicie i bezwarunkowo (…)” (2.09.2009).„Nawracajcie się, przebaczajcie sobie” (24.06.1984). „Abyście poszli ze mną, przebaczcie sobie, przebaczcie innym i pokłońcie się mojemu Synowi” (2.07.2009).

Droga do przebaczenia. „Musicie nauczyć się przebaczać i prosić o przebaczenie” (2.09.2010), „wzywam was, byście modlili się o dar przebaczenia” (10.07.2009). „Módlcie się sercem, byście umieli przebaczać i by wam było przebaczone” (25.06.1997). „Módlcie się, a będziecie mogli z miłością przyjąć innych i przebaczać wszystkim, którzy wyrządzili wam zło” (25.09.1997).

Pojednanie

„W Jezusie, moim Synu, rozpoznajcie ofiarę pojednania za grzechy całego świata” (2.03.2008).

Pojednanie się z sobą, z Bogiem i z bliźnimi. „Pokój, pokój, pokój! Pojednajcie się!” (26.05.1981). „Pojednajcie się ze sobą, z Bogiem i ze swoimi bliźnimi” (2.12.2004), „trwajcie dalej w radości, modlitwie i pojednaniu” (24.06.1986).

(… WIĘCEJ W WERSJI PEŁNEJ…)

Wybór orędzi Matki Bożej na różne tematy

„Rozejrzyjcie się wokół siebie, dzieci moje, i zobaczcie, dokąd zmierza świat (…). Podaję wam światło prawdy i Ducha Świętego” (2.06.2011).

Niewierzący, nasza modlitwa za nich i nasz przykład

Niewierzący to ci, którzy nie poznali miłości Boga (18.03.1995).

Potrzeba modlitwy za niewierzących. Nasza Święta Matka poprosiła nas, byśmy modlili się za niewierzących, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga (Mirjana, 2.02.2012). „Błagam was, módlcie się, byście swoimi modlitwami pomogli niewierzącym – tym, którzy nie mają łaski poznania Boga w swoim sercu żywą wiarą” (18.03.1989), „zjednoczcie się ze mną w modlitwie za tych, którzy nie wierzą” (2.02.1990). „Pragnę, byście ofiarowywali modlitwy za moje dzieci, które nie znają mojej miłości ani miłości mojego Syna” (18.03.1991).

„Módl się za niewierzących. Ludzie będą sobie rwać włosy, brat będzie błagał brata, będzie przeklinał swoje minione życie, przeżyte bez Boga. Będą żałować za grzechy, ale będzie za późno. Teraz jest czas na nawrócenie” (15.08.1985).

Niewierzący nie żyją prawdziwym życiem w Kościele. Gdy Matka Boża dała mi zadanie, by modlić się za niewierzących, zapytałam «Którzy to są niewierzący?». A Ona odpowiedziała: „Ci, którzy nie odnajdują Kościoła jako swojego domu i Boga jako swojego Ojca” (Mirjana, 25.06.2009). Tak wiele złych rzeczy w świecie pochodzi od niewierzących: wojny, rozwody, samobójstwa, narkotyki, aborcja. Możemy ich zmienić naszą modlitwą (Mirjana, 2.02.2012).

Niewierzący są też wśród deklaratywnie wierzących. „Kiedy wzywam was do modlitwy za tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej, gdybyście spojrzeli w swoje serca, zrozumielibyście, że mówię o wielu z was” (2.06.2011).Dla Niej [Matki Bożej] wielu niewierzących to także Ci, którzy chodzą do kościoła, ale chodzą z przyzwyczajenia, z tradycji (Mirjana, 15.08.1991). Kto z nas może powiedzieć, że jest prawdziwie wierzącym, który rzeczywiście podąża za wszystkim, czego chce Bóg? (Mirjana, 1.10.2010).

Postawa wobec niewierzących. „Nie narzucajcie niewierzącym swojej wiary” (2.02.1990). Najpierw odczujcie miłość do nich (…). Nigdy nie osądzajcie, nigdy nie krytykujcie, nigdy nie zmuszajcie. Módlcie się, dajcie swój przykład i podajcie im ręce Matki Bożej (Mirjana, 1.10.2010). „Proszę was, dzieci moje, ale i upominam, by na pierwszym miejscu była dla was troska o tych, którzy nie poznali mojego Syna. Nie dopuście, by oni, patrząc na was i na wasze życie, nie zapragnęli Go poznać (…) To jest czas waszej próby” (2.03.2012).

Nawrócenie grzeszników

Jakov: Pani jest bardzo smutna z powodu grzeszników w tym świecie (26.01.1989).

Modlitwa. „Proszę was o modlitwę za nawrócenie wszystkich” (8.04.1984), „wzywam was, abyście się modlili za tych wszystkich, którzy są daleko od Boga, by się nawrócili” (25.08.1989), „wzywam was, byście modlili się o nawrócenie grzeszników, tych, którzy mieczem nienawiści i codziennymi przekleństwami przebijają moje Serce i Serce mojego Syna Jezusa” (25.03.1999).

Wszelka modlitwa. „Niech wszystkie modlitwy, które odmawiacie wieczorem w waszych domach, będą za nawrócenie grzeszników, bo świat jest w wielkim grzechu. Módlcie się Różańcem każdego wieczoru” (8.10.1984), „wszystkimi modlitwami módlcie się o otwarcie się grzesznych serc” (18.04.1985),

Przykład. „Pragnę, byście wy, swoim przykładem, pomogli grzesznikom, by przejrzeli, byście wzbogacili ich ubogie dusze, i sprowadzili ich z powrotem w moje objęcia” (2.06.2012).

Wszyscy jesteśmy grzeszni. „Zatrzymajcie się i spójrzcie w samych siebie, a zobaczycie, jak bardzo jesteście grzeszni” (2.11.2010).

Nawrócenie może być łatwe. „Nawrócenie będzie łatwe dla wszystkich, którzy będą chcieli je przyjąć. To jest dar, który musicie wymodlić dla swojego bliźniego” (23.01.1986).

Czas łaski

Teraz jest czas łaski. „Oto czas łaski i nawrócenia. Trzeba go dobrze wykorzystać” (25.10.1985). „Ten czas jest czasem łaski” (25.12.1995). „Pan pozwolił mi, bym ponownie wam powiedziała, że żyjecie w czasie łaski” (25.10.2006).

Czas łaski czasem obecności Matki Bożej w objawieniach. „Żyjecie w czasie łaski, w którym Bóg przez moją obecność daje wam wielkie łaski” (25.09.2008). „To jest czas łaski, dopóki jestem z wami” (25.04.2007). „Modlę się za was (…), byście jeszcze bardziej przyjęli orędzia, które daję wam tutaj, w tym świętym miejscu. Małe dzieci, zrozumcie, że jest to czas łaski dla każdego z was” (25.06.2002). „Wzywam was, małe dzieci, byście żyli orędziami, które wam dawałam przez te lata. Ten czas jest czasem łaski” (25.02.1996). „W tym czasie łaski, kiedy Bóg mi pozwolił, bym była z wami” (25.05.2008).

Wkraczamy w czas oczyszczenia. „Pragnę pomóc wam w przezwyciężeniu prób, które ten czas oczyszczenia stawia przed wami” (2.09.2010). „Przez ten czas łaski, który nadchodzi, pragnę, byście odnowili moje orędzia i byście powiedzieli mi «tak, tak»” (15.06.2012).

(… WIĘCEJ W WERSJI PEŁNEJ…)

Medziugorje

Objawienia Matki Bożej

Obecność Maryi wolą Boga. „Z woli Bożej jestem tutaj z wami, w tym miejscu. Pragnę, byście otworzyli mi swoje serca i byście przyjęli mnie jako Matkę. Ja swoją miłością nauczę was prostoty życia w bogactwie miłosierdzia i będę was prowadziła do mojego Syna” (2.05.2008). „Przyszłam do was i przedstawiłam się jako Królowa Pokoju, ponieważ mój Syn posyła mnie. Pragnę wam pomóc, drogie dzieci. Pomóc, byście mieli pokój” (10.08.2012). „Ja jestem z wami tak długo, dopóki mi Najwyższy pozwoli” (25.12.2004).

Boży plan nawrócenia całego świata. „Nie zapomnijcie, że wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg przeprowadza przez Medziugorje. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę ku Niemu” (25.06.2007). „Pragnę być z wami, by nawrócić i pojednać cały świat” (26.06.1981).

Ivan: Pani ma plan wobec tego świata. Matka Boża ma plan wobec Kościoła. Matka Boża ma plan dla tej parafii [Medziugorje]. Ale Ona zaprasza nas, byśmy brali udział, ponieważ każdy z nas jest częścią tego planu (14.08.2012).

Marija: [Matka Boża objawiła się] radosna i z sercem wystarczająco wielkim, by objąć cały świat, nie tylko nas (25.06.2011).

(… WIĘCEJ W WERSJI PEŁNEJ…)

Obecność Maryi oraz Jej życie

Matka Boża na pytanie widzących Kim jesteś? odpowiada:

„Jestem Błogosławioną Dziewicą Maryją” (26.06.1981).

Mówi o sobie: „Jestem Królową Pokoju i Pojednania” (6.08.1981), i po wielu latach objawień potwierdza swoje szczególne imię, które wcześniej wypowiedziała: „przedstawiłam się jako Królowa Pokoju” (23.06.2006).

Matka Boża przychodzi w Medziugorju, by prowadzić nas do Boga i do zbawienia.

„Prowadzę ku miłości, do drogiego Ojca. Prowadzę was do życia wiecznego” (18.03.1995).

„Prowadzę was do zmartwychwstania w moim Synu” (2.03.2012).

„Podaję wam światło prawdy i Ducha Świętego” (2.06.2011).

Wielokrotnie odnosi się do Jezusa jako do Swojego Syna, „Bez miłości nie możecie przyjąć ani mnie, ani mojego Syna” (27.03.1986) – Maryja jest Matką Jezusa, „Jestem Matką Bożą” (12.10.1981).

Wciąż powtarza, że jest naszą Matką („jako wasza Matka”), pragnie Nią być nie tylko deklaratywnie, ale w rzeczywistości:

„Przychodzę między was, ponieważ pragnę być waszą Matką” (18.03.2012).

Jest naszą Orędowniczką, jak sama się określa (18.03.2012). Wielokrotnie powtarza, że wstawia się za nami do Boga, że prosi Go za nami, że modli się do Niego. „Jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za każdym z was” (17.10.2011).

Jest Pośredniczką, jest więzią i łącznikiem z Bogiem: „Jestem Pośredniczką między wami i Bogiem” (17.07.1986).

Jest też naszą opiekunką. Gromadzi nas pod swój płaszcz.

„Dzisiaj wszystkich was pragnę otulić swoim płaszczem i wszystkich poprowadzić drogą nawrócenia” (25.02.1987), „ochraniam [was] swoim płaszczem” (25.03.1990).

Pragnie prowadzić nas za ręce do Boga.

„Moim pragnieniem jest, byście dali mi wasze ręce, abym mogła, jako Matka, poprowadzić was właściwą drogę, by zaprowadzić was do waszego Ojca” (18.03.1993).

Niejednokrotnie mówi o swoim Niepokalanym Sercu.

„Dlatego przybliżcie się, małe dzieci, do mojego Niepokalanego Serca, a odkryjecie Boga” (25.10.1984).

Maryja mówi też o swoich intencjach modlitewnych. Pragnie, byśmy pamiętali o nich:

„proszę, byście się modlili w moich intencjach” (1.07.1983), „wzywam was, byście ofiarowali swoje krzyże i cierpienie w moich intencjach” (25.09.1986).

Maryja jest bardzo dyskretna odnośnie do swojego ziemskiego życia. Zdradziła jednak do tej pory dwa fakty z tego czasu, gdy żyła na ziemi.

Pierwszym z nich jest prawdziwa data Jej narodzin, która przypada na dzień 5 sierpnia. Według Jej słów w roku 1984 przypadła dwutysięczna rocznica Jej narodzin.

Drugą faktem jest stwierdzenie, iż nie umarła, lecz została wniebowzięta bez śmierci: „Poszłam do nieba przed śmiercią” (12.10.1981).

W pierwszych latach objawień Matka Boża opowiadała widzącym o swoim życiu, a najdłużej Vicce. Notowali oni dokładnie wszystko to, co mówiła. W swoim czasie, gdy Maryja zezwoli im na to, będą mogli upublicznić swoje notatki.

Pokój na świecie

Matka Boża przedstawiła się w Medziugorju jako Królowa Pokoju. To właśnie pokój jest Jej kluczowym przesłaniem.

„Wszystkich was, którzy usłyszeliście moje orędzie pokoju, wzywam, byście je z powagą i z miłością realizowali w życiu” (25.05.1991).

Jest to pokój Boży, najpierw i przede wszystkim pokój w duszy człowieka, pokój wewnętrzny.

„Wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje tylko Bóg i ubogaca nim każde serce” (25.07.1990)

Jednakże to właśnie z tego pokoju wewnętrznego rodzi się w konsekwencji pokój na świecie.

„Kiedy zaczęłam mówić do was i wzywać was do pokoju, myśleliście, że wszystko było spokojne i że nie było potrzeby, by modlić się w szczególny sposób o pokój. Brak pokoju był w sercach, a teraz brak pokoju nastał w świecie” (druga połowa 1990).

Dlatego drogą do pokoju na świecie jest najpierw modlitwa.

„Wzywam was, byście wszyscy ze mną przez modlitwę budowali nowy świat pokoju” (25.12.1992), „dzisiaj wzywam was do szczególnej modlitwy oraz składania ofiar i dobrych uczynków dla pokoju na świecie. Szatan jest mocny i ze wszystkich sił chce zniszczyć pokój pochodzący od Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się ze mną w szczególny sposób o pokój” (25.10.1990)

Drogą do prawdziwego i trwałego pokoju jest królestwo Boże, które dzięki wierze, modlitwie i sakramentom przychodzi do naszych dusz, jest to sam Bóg, który mocą łaski już w nas mieszka.

„Dzisiaj wzywam was, byście razem ze mną zaczęli budować królestwo niebieskie w waszych sercach” (2.08.2010).

Ostatecznie tylko Jezus może dać pokój całemu światu.

„Przygotowujcie wasze serca na przyjście Króla Pokoju, aby On przez swoje błogosławieństwo dał pokój całemu światu” (25.11.2011).

Tajemnice medziugorskie, przyszłość Kościoła i świata

„Istnieją tajemnice”

Matka Boża w swoich orędziach wzywa przede wszystkim do nawrócenia oraz modlitwy. Kieruje do nas liczne zachęty i napomnienia, abyśmy pogłębili naszą wiarę i życie duchowe. Niemniej Królowa Pokoju mówi widzącym także o pewnych wydarzeniach dotyczących Kościoła i świata, które dopiero nastąpią – przekazuje im tajemnice dotyczące przyszłości.

Docelowo każdy z widzących ma otrzymać po dziesięć tajemnic. Troje widzących – Mirjana, Ivanka oraz Jakov – znają już wszystkie, pozostali – Ivan, Marija i Vicka – mają ich ujawnionych po dziewięć.

Królowa Pokoju przypomina o tajemnicach, ich istnienie przynagla nas do modlitwy.

„Istnieją tajemnice, dzieci moje. Nie wiadomo, czego one dotyczą. Ale kiedy się ujawni, będzie późno!” (28.01.1987).

Tajemnice medziugorskie są kontynuacją tajemnic danych przez Matkę Bożą w Fatimie.

„Wzywam was do wyrzeczeń przez dziewięć dni, by w ten sposób z waszą pomocą zrealizowało się wszystko, co pragnę zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęłam w Fatimie” (25.08.1991).

Nie można w żaden sposób lekceważyć faktu, iż objawienia Matki Bożej z Medziugorja pozostają w związku z przyszłością ludzkości i przyszłością Kościoła. Wpisują się one w historię zbawienia. Nie są miałkim wezwaniem do jakiejś pobożności – są zapowiedzią wielkich wydarzeń, które wstrząsną światem.

„To jest szczególny czas”

Czas, w którym żyjemy, jest szczególny.

„Módlcie się, byście zrozumieli znaki tego czasu. To jest szczególny czas” (25.08.1993).

Matka Boża wyraźnie mówi, iż obecnie świat oddala się od Boga, że dzisiaj w szczególny sposób szatan działa na ziemi.

„Teraz, jak nigdy dotąd, szatan chce pokazać światu swoje haniebne oblicze, przez które chce zwieść jak najwięcej ludzi na drogę śmierci i grzechu” (25.09.1991).

„(…) szatański plan nad tą ziemią, która z każdym dniem jest dalej od Boga” (25.10.2008).

Matka Boża mówi nawet:

„Nadeszła godzina, kiedy szatan ma prawo działać z całą siłą i mocą. Obecna godzina jest «godziną szatana»” (1984-1985).

„(…) teraz, kiedy szatan jest uwolniony z łańcucha” (1.01.2001).

Nasze czasy to jednak też szczególny „czas łaski” – czas obecności Matki Bożej, która wskazuje drogę prowadzącą do Jej Syna, przypomina prawdy Ewangelii i nauczania Kościoła, prowadzi do głębokiego życia duchowego.

„To jest czas łaski, dopóki jestem z wami, wykorzystajcie go” (25.04.2007), „w tym czasie łaski wzywam was do duchowej odnowy” (25.05.2000), „wzywam was, byście otworzyli bramy swojego serca Jezusowi” (25.01.1995).

„Oto czas łaski i nawrócenia. Trzeba go dobrze wykorzystać” (25.10.1985).

(… WIĘCEJ W WERSJI PEŁNEJ…)

Czas pokoju, triumf Niepokalanego Serca Maryi

Maryja prowadzi nas ku nowym czasom prawdziwego pokoju.

„Módlcie się o pokój, by jak najszybciej zapanował czas pokoju, czego moje serce oczekuje z niecierpliwością” (25.06.1995).

„Jestem z wami i prowadzę was do nowego czasu; czasu, który Bóg daje wam jako łaskę, byście Go jeszcze bardziej poznali” (25.01.1993).

(… WIĘCEJ W WERSJI PEŁNEJ…)